logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Stobrawskie Centrum Medyczne
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup

ul. Karola Miarki 14
46-082 Kup
NIP: 991-04-98-289 / Regon: 530938517
LEKTOR
XML

Przedmiot działalności Spółki

Przedmiotem działalności Spółki (według Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest:

 1. Działalność szpitali (86.1);
 2. Działalność fizjoterapeutyczna (86.90.A);
 3. Działalność pogotowia ratunkowego (86.90.B);
 4. Działalność paramedyczna (86.90.D);
 5. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (86.90.E);
 6. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską (87.1);
 7. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi (87.2);
 8. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (87.3);
 9. Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (87.9);
 10. Opieka dzienna nad dziećmi (88.91);
 11. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (88.99);
 12. Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (93.13);
 13. Pozostała działalność związana ze sportem (93.19);
 14. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29);
 15. Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (96.04);
 16. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09).
 17. Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (46.46);
 18. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.9);
 19. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19);
 20. Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.73);
 21. Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzonaw wyspecjalizowanych sklepach (47.74);
 22. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99);
 23. Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (49.39);
 24. Transport drogowy towarów (49.41);
 25. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21);
 26. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.1);
 27. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.2);
 28. Pozostałe zakwaterowanie (55.9);
 29. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.1);
 30. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.2);
 31. Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B);
 32. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (72.11);
 33. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19);
 34. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z);
 35. Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (77.21);
 36. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39);
 37. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.1);
 38. Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.21);
 39. Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19);
 40. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.3);
 41. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51);
 42. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B);
 43. Działalność wspomagająca edukację (85.6);

Metryka

Liczba odwiedzin 6189
Osoba wprowadzająca informację Michał Dańkowski
Osoba publikująca informację Michał Dańkowski
Osoba odpowiedzialna za informację Michał Dańkowski
Data opublikowania 2018-01-16 11:40:56
Zmodyfikował Michał Dańkowski
Data ostatniej aktualizacji 2018-01-16 11:40:56