logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Stobrawskie Centrum Medyczne
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup

ul. Karola Miarki 14
46-082 Kup
NIP: 991-04-98-289 / Regon: 530938517

Ostatnie aktualizacje

23.07.2021

DOSTAWA 30 ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH

30.06.2021

PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW LEKARZA SPECJALISTY

30.06.2021

PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW LEKARZA SPECJALISTY - ZASTĘPCY KIEROWNIKA ODDZIAŁU

30.06.2021

WYKONYWANIE BADAŃ Z ZAKRESU GASTROSKOPII, KOLONOSKOPII, USG, UDP i UKG ORAZ PRZEPROWADZANIE KONSULTACJI Z ZAKRESU GASTROENTEROLOGII

30.06.2021

PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW KIEROWNIKA ODDZIAŁU i KIEROWNIKA ZAKŁADU REHABILITACJI LECZNICZEJ W SCM Sp. z o. o.

30.06.2021

PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW PIELĘGNIARKI W SCM Sp. z o. o.

30.06.2021

PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW RATOWNIKA MEDYCZNEGO oraz KIEROWCY-RATOWNIKA MEDYCZNEGO W SCM Sp. z o. o.

20.05.2021

PRZYGOTOWANIA PROJEKTU BUDOWLANO – WYKONAWCZEGO dla zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. Poprawa jakości i dostępności Szpitala Pulmonologiczno-Reumatologicznego w Kup dla osób ze szczególnymi potrzebami. - Dostępność Plus dla zdrowia

06.05.2021

Świadczenie usług telefonii stacjonarnej w technologii VoIP

29.04.2021

PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW PIELĘGNIARKI W SCM Sp. z o. o.

26.02.2021

ZAKUP I MONTAŻ DWÓCH KOMÓR CHŁODNICZYCH DO PRZECHOWYWANIA ODPADÓW MEDYCZNYCH

29.01.2021

PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW LEKARZA W SCM Sp. z o. o.

29.01.2021

PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW RATOWNIKA MEDYCZNEGO oraz KIEROWCY-RATOWNIKA MEDYCZNEGO W SCM Sp. z o. o.

28.12.2020

PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW LEKARZA W SCM Sp. z o. o.

21.12.2020

WYKONYWANIE BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH W KIERUNKU DIAGNOSTYKI GRUŹLICY

18.12.2020

PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW LEKARZA DYŻURNEGO W SCM Sp. z o. o.