logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Stobrawskie Centrum Medyczne
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup

ul. Karola Miarki 14
46-082 Kup
NIP: 991-04-98-289 / Regon: 530938517

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH I ARTYKUŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU W ZESTAWACH OD 1 DO 31 5031
Kierownictwo5007
Regulamin Organizacyjny4828
Struktura organizacyjna4757
Rada Nadzorcza4586
Status prawny4454
Majątek4354
Przyjmowanie i załatwianie spraw4262
Udostępnianie informacji4208
Struktura własnościowa4166
DOSTAWA PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH DLA POTRZEB STOBRAWSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO Sp. z o. o.4135
COVID-19 - INFORMACJE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA4009
Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego i BHP4003
Przedmiot działalności Spółki3954
Prowadzone rejestry, ewidencje, archiwa oraz zasady udostępniania danych w nich zawartych3903
Pełnienie obowiązków lekarza Oddziału Geriatrycznego3662
Pełnienie obowiązków lekarza dyżurnego w SCM Sp. z o.o.3629
DOSTAWA WYSOKOSPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU DLA PRACOWNI DIAGNOSTYCZNYCH SZPITALA W KUP3496
Pełnienie obowiązków kierowcy - ratownika medycznego w SCM Sp. z o. o.3433
DOSTAWA SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO3392
DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH SZPITALA W KUP DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW I STANDARDÓW DLA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH3363
DOSTAWA PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH3334
DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH I ARTYKUŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU W ZESTAWACH OD 1 DO 313334
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW LEKARZA DYŻURNEGO W SCM Sp. z o. o. 3321
Dostawa środków dezynfekcyjnych, środków czystości oraz akcesoriów do utrzymania czystości3287
PRZEBUDOWA WRAZ Z MODERNIZACJĄ SEGMENTU „B” SZPITALA W KUP CELEM REALIZACJI ODDZIAŁU REHABILITACYJNEGO3281
Pełnienie obowiązków kierowcy - ratownika medycznego w SCM Sp. z o. o.3278
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW ZASTĘPCY KIEROWNIKA ODDZIAŁU REHABILITACYJNEGO3270
DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA ODDZIAŁU REHABILITACYJNEGO SZPITALA W KUP3234
DOSTAWA OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO DLA PRACOWNIKÓW SCM Sp. z o. o.3221
DOSTAWA WYPOSAŻENIA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH3175
WYKONYWANIE BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH Z ZAKRESU UKG3174
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW RATOWNIKA MEDYCZNEGO W SCM Sp. z o. o.3126
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA W SCM Sp. z o. o.3120
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW RATOWNIKA MEDYCZNEGO W SCM Sp. z o. o. 3096
DOSTAWA WYSOKOSPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO3092
KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ZAKŁADU DIAGNOSTYKI ENDOSKOPOWEJ W CELU DOSTOSOWANIA POMIESZCZEŃ DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW, STANDARDÓW I POTRZEB SZPITALA W KUP3089
DOSTAWA ART. BIUROWYCH I TONERÓW DLA SCM Sp. z o. o.3077
DOSTAWA OPATRUNKÓW DLA POTRZEB SCM Sp. z o. o. 3063
DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH SZPITALA W KUP DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW I STANDARDÓW DLA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH - II3055
DOSTAWA PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH DLA POTRZEB SCM Sp. z o. o.3041
DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA PRACOWNI DIAGNOSTYCZNYCH SZPITALA W KUP3025
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na rok 20182986
PRZEGLĄDY ROCZNE AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH 2971
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW KIEROWCY-RATOWNIKA MEDYCZNEGO2929
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW ZASTĘPCY KIEROWNIKA ODDZIAŁU CHORÓB PŁUC2914
DOSTAWA SPIROMETRU2913
DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH, ŚRODKÓW CZYSTOŚCI ORAZ AKCESORIÓW DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI2910
PRZEBUDOWA ZADASZENIA NAD IZBĄ PRZYJĘĆ DZIECI2908
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW SCM SP. Z O.O.2889
PROWADZENIE PRACOWNI RENTGENODIAGNOSTYKI OGÓLNEJ w STOBRAWSKIM CENTRUM MEDYCZNYM Sp. z o. o.2881
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW LEKARZA ODDZIAŁU GERIATRYCZNEGO 2858
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA W SCM Sp. z o.o.2854
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW STOBRAWSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO Sp. z o. o.2824
DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH I ART. J. U.2820
DOSTAWA WYPOSAŻENIA DLA ODDZIAŁU REHABILITACYJNEGO SZPITALA W KUP2800
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW RATOWNIKA MEDYCZNEGO w SCM Sp. z o. o.2788
WYKONYWANIE BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH Z ZAKRESU USG2785
ROZBUDOWA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU W SZPITALU PULMONOLOGICZNO-REUMATOLOGICZNYM W KUP2767
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW LEKARZA ODDZIAŁU REHABILITACYJNEGO w POKOJU2763
DOSTAWA ODZIEŻY MEDYCZNEJ DLA PRACOWNIKÓW SCM Sp. z o. o.2756
Usługa ubezpieczenia Stobrawskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Kup2721
ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH DLA STOBRAWSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO2721
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW RATOWNIKA MEDYCZNEGO W SCM Sp. z o. o.2694
DOSTAWA LEKÓW BIOLOGICZNYCH2683
DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH I ARTYKUŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI ENDOSKOPOWEJ2646
SZKOLENIA Z ZAKRESU ZABIEGÓW RESUSCYTACYJNYCH2626
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW ZASTĘPCY KIEROWNIKA ODDZIAŁU REHABILITACYJNEGO SZPITALA W POKOJU2626
DOSTAWY TLENU MEDYCZNEGO CIEKŁEGO WRAZ Z DZIERŻAWĄ ZBIORNIKA TLENOWEGO ORAZ DOSTAWA TLENU MEDYCZNEGO SPRĘŻONEGO WRAZ Z DZIERŻAWĄ BUTLI TLENOWYCH2621
DOSTAWA OPATRUNKÓW DLA POTRZEB SCM Sp. z o. o.2616
REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU CHORÓB PŁUC2592
DOSTAWA PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH2583
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHRÓŚCICACH2569
PRZEGLĄD OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2565
DOSTAWA PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH (ZP/7/2019)2561
DOSTAWA i MONTAŻ MYJNI-DEZYNFEKTORA2555
DZIERŻAWA I SERWISOWANIE DRUKAREK2548
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ w CHRÓŚCICACH 2546
Dostawa wyrobów medycznych i artykułów jednorazowego użytku w zestawach od 1 do 202543
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW LEKARZA OŚRODKA REHABILITACJI DZIENNEJ i LEKARSKIEJ AMBULATORYJNEJ OPIEKI REHABILITACYJNEJ w KUP 2532
Usługa ubezpieczenia Stobrawskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Kup2524
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW LEKARZA SPECJALISTY - ZASTĘPCY KIEROWNIKA ODDZIAŁU2524
ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU SANITARNEGO2514
WYKONYWANIE BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH Z ZAKRESU TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ I REZONANSU MAGNETYCZNEGO2511
PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO2506
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW KIEROWCY-RATOWNIKA MEDYCZNEGO W SCM Sp. z o. o.2506
PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NA ODDZIALE GERIATRYCZNYM2496
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW LEKARZA SPECJALISTY2494
PRZEGLĄD I KONSERWACJA SPRZĘTU P.POŻ2476
DOSTAWA 30 ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH2475
Dostawa paliwa stałego EKO-GROSZEK dla potrzeb Szpitala Rehabilitacyjnego w Pokoju2471
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW KIEROWCY-RATOWNIKA MEDYCZNEGO W SCM Sp. z o. o.2430
DOSTAWA ART. BIUROWYCH I TONERÓW2429
MODERNIZACJA I PRZEGLĄDY INSTALACJI TLENOWEJ2396
PRZEGLĄD INSTALACJI TLENOWEJ w OBIEKCIE SZPITALA w KUP2391
PRZEBUDOWA FRAGMENTU INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ W SEGMENCIE „B” SZPITALA W KUP2382
PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI W ZAKRESIE SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU2328
PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NA ODDZIALE GERIATRYCZNYM2323
ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW MEDYCZNYCH I MEDYCZNYCH NIEBEZPIECZNYCH CELEM ICH UNIESZKODLIWIANIA2313
WYKONYWANIE BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH Z ZAKRESU GASTROSKOPII, KOLONOSKOPII, USG, UDP I UKG ORAZ PRZEPROWADZANIE KONSULTACJI Z ZAKRESU GASTROENTEROLOGII2280