logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Stobrawskie Centrum Medyczne
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup

ul. Karola Miarki 14
46-082 Kup
NIP: 991-04-98-289 / Regon: 530938517

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH I ARTYKUŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU W ZESTAWACH OD 1 DO 31 4202
Kierownictwo3789
Regulamin Organizacyjny3606
Struktura organizacyjna3555
Rada Nadzorcza3435
Status prawny3360
Majątek3254
DOSTAWA PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH DLA POTRZEB STOBRAWSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO Sp. z o. o.3221
Struktura własnościowa3144
Udostępnianie informacji3080
Przyjmowanie i załatwianie spraw3061
Przedmiot działalności Spółki2924
Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego i BHP2831
Prowadzone rejestry, ewidencje, archiwa oraz zasady udostępniania danych w nich zawartych2815
Pełnienie obowiązków lekarza Oddziału Geriatrycznego2720
DOSTAWA WYSOKOSPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU DLA PRACOWNI DIAGNOSTYCZNYCH SZPITALA W KUP2671
Pełnienie obowiązków lekarza dyżurnego w SCM Sp. z o.o.2593
Pełnienie obowiązków kierowcy - ratownika medycznego w SCM Sp. z o. o.2532
Dostawa środków dezynfekcyjnych, środków czystości oraz akcesoriów do utrzymania czystości2528
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW ZASTĘPCY KIEROWNIKA ODDZIAŁU REHABILITACYJNEGO2495
DOSTAWA SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO2488
Pełnienie obowiązków kierowcy - ratownika medycznego w SCM Sp. z o. o.2469
DOSTAWA PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH2469
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW LEKARZA DYŻURNEGO W SCM Sp. z o. o. 2452
DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH SZPITALA W KUP DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW I STANDARDÓW DLA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH2437
DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH I ARTYKUŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU W ZESTAWACH OD 1 DO 312434
DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA ODDZIAŁU REHABILITACYJNEGO SZPITALA W KUP2402
PRZEBUDOWA WRAZ Z MODERNIZACJĄ SEGMENTU „B” SZPITALA W KUP CELEM REALIZACJI ODDZIAŁU REHABILITACYJNEGO2399
WYKONYWANIE BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH Z ZAKRESU UKG2348
DOSTAWA ART. BIUROWYCH I TONERÓW DLA SCM Sp. z o. o.2320
DOSTAWA OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO DLA PRACOWNIKÓW SCM Sp. z o. o.2311
DOSTAWA WYPOSAŻENIA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH2274
KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ZAKŁADU DIAGNOSTYKI ENDOSKOPOWEJ W CELU DOSTOSOWANIA POMIESZCZEŃ DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW, STANDARDÓW I POTRZEB SZPITALA W KUP2260
DOSTAWA WYSOKOSPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO2239
DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH SZPITALA W KUP DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW I STANDARDÓW DLA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH - II2225
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na rok 20182223
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA W SCM Sp. z o. o.2219
DOSTAWA OPATRUNKÓW DLA POTRZEB SCM Sp. z o. o. 2208
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW RATOWNIKA MEDYCZNEGO W SCM Sp. z o. o.2205
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW RATOWNIKA MEDYCZNEGO W SCM Sp. z o. o. 2198
DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA PRACOWNI DIAGNOSTYCZNYCH SZPITALA W KUP2195
PRZEBUDOWA ZADASZENIA NAD IZBĄ PRZYJĘĆ DZIECI2192
DOSTAWA PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH DLA POTRZEB SCM Sp. z o. o.2190
PRZEGLĄDY ROCZNE AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH 2190
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW ZASTĘPCY KIEROWNIKA ODDZIAŁU CHORÓB PŁUC2163
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW SCM SP. Z O.O.2141
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW KIEROWCY-RATOWNIKA MEDYCZNEGO2136
DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH I ART. J. U.2126
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW LEKARZA ODDZIAŁU GERIATRYCZNEGO 2106
DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH, ŚRODKÓW CZYSTOŚCI ORAZ AKCESORIÓW DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI2090
DOSTAWA WYPOSAŻENIA DLA ODDZIAŁU REHABILITACYJNEGO SZPITALA W KUP2041
WYKONYWANIE BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH Z ZAKRESU USG2035
DOSTAWA SPIROMETRU2035
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW STOBRAWSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO Sp. z o. o.1996
SZKOLENIA Z ZAKRESU ZABIEGÓW RESUSCYTACYJNYCH1984
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW LEKARZA ODDZIAŁU REHABILITACYJNEGO w POKOJU1984
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA W SCM Sp. z o.o.1984
ROZBUDOWA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU W SZPITALU PULMONOLOGICZNO-REUMATOLOGICZNYM W KUP1947
DOSTAWY TLENU MEDYCZNEGO CIEKŁEGO WRAZ Z DZIERŻAWĄ ZBIORNIKA TLENOWEGO ORAZ DOSTAWA TLENU MEDYCZNEGO SPRĘŻONEGO WRAZ Z DZIERŻAWĄ BUTLI TLENOWYCH1915
Usługa ubezpieczenia Stobrawskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Kup1898
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW RATOWNIKA MEDYCZNEGO w SCM Sp. z o. o.1883
DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH I ARTYKUŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI ENDOSKOPOWEJ1872
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW ZASTĘPCY KIEROWNIKA ODDZIAŁU REHABILITACYJNEGO SZPITALA W POKOJU1872
DOSTAWA ODZIEŻY MEDYCZNEJ DLA PRACOWNIKÓW SCM Sp. z o. o.1871
PROWADZENIE PRACOWNI RENTGENODIAGNOSTYKI OGÓLNEJ w STOBRAWSKIM CENTRUM MEDYCZNYM Sp. z o. o.1859
Dostawa paliwa stałego EKO-GROSZEK dla potrzeb Szpitala Rehabilitacyjnego w Pokoju1853
ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH DLA STOBRAWSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO1846
PRZEGLĄD OBIEKTÓW BUDOWLANYCH1836
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHRÓŚCICACH1834
DOSTAWA LEKÓW BIOLOGICZNYCH1826
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ w CHRÓŚCICACH 1825
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW LEKARZA OŚRODKA REHABILITACJI DZIENNEJ i LEKARSKIEJ AMBULATORYJNEJ OPIEKI REHABILITACYJNEJ w KUP 1813
DOSTAWA i MONTAŻ MYJNI-DEZYNFEKTORA1811
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW RATOWNIKA MEDYCZNEGO W SCM Sp. z o. o.1808
DOSTAWA PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH (ZP/7/2019)1801
ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU SANITARNEGO1799
PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO1798
DOSTAWA PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH1792
WYKONYWANIE BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH Z ZAKRESU TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ I REZONANSU MAGNETYCZNEGO1788
DZIERŻAWA I SERWISOWANIE DRUKAREK1768
REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU CHORÓB PŁUC1763
PRZEBUDOWA FRAGMENTU INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ W SEGMENCIE „B” SZPITALA W KUP1758
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW LEKARZA SPECJALISTY - ZASTĘPCY KIEROWNIKA ODDZIAŁU1754
Usługa ubezpieczenia Stobrawskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Kup1741
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW KIEROWCY-RATOWNIKA MEDYCZNEGO W SCM Sp. z o. o.1734
PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NA ODDZIALE GERIATRYCZNYM1733
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW LEKARZA SPECJALISTY1723
DOSTAWA 30 ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH1706
DOSTAWA OPATRUNKÓW DLA POTRZEB SCM Sp. z o. o.1697
Dostawa wyrobów medycznych i artykułów jednorazowego użytku w zestawach od 1 do 201688
PRZEGLĄD INSTALACJI TLENOWEJ w OBIEKCIE SZPITALA w KUP1667
DOSTAWA ART. BIUROWYCH I TONERÓW1648
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW KIEROWCY-RATOWNIKA MEDYCZNEGO W SCM Sp. z o. o.1647
SPRZEDAŻ: PROCESOR ze źródłem światła oraz WÓZEK ENDOSKOPOWY 1639
PRZEGLĄD I KONSERWACJA SPRZĘTU P.POŻ1626
ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW MEDYCZNYCH I MEDYCZNYCH NIEBEZPIECZNYCH CELEM ICH UNIESZKODLIWIANIA1616
MODERNIZACJA I PRZEGLĄDY INSTALACJI TLENOWEJ1615
PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI W ZAKRESIE SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU1565
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na rok 20191563
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW KIEROWNIKA ODDZIAŁU i KIEROWNIKA ZAKŁADU REHABILITACJI LECZNICZEJ1550