logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Stobrawskie Centrum Medyczne
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup

ul. Karola Miarki 14
46-082 Kup
NIP: 991-04-98-289 / Regon: 530938517

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH I ARTYKUŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU W ZESTAWACH OD 1 DO 31 3307
Kierownictwo2683
Regulamin Organizacyjny2492
Struktura organizacyjna2482
Status prawny2366
Rada Nadzorcza2365
DOSTAWA PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH DLA POTRZEB STOBRAWSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO Sp. z o. o.2276
Majątek2253
Struktura własnościowa2150
Udostępnianie informacji2018
Przyjmowanie i załatwianie spraw1992
Przedmiot działalności Spółki1919
Prowadzone rejestry, ewidencje, archiwa oraz zasady udostępniania danych w nich zawartych1807
Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego i BHP1797
Pełnienie obowiązków lekarza Oddziału Geriatrycznego1785
DOSTAWA WYSOKOSPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU DLA PRACOWNI DIAGNOSTYCZNYCH SZPITALA W KUP1776
Dostawa środków dezynfekcyjnych, środków czystości oraz akcesoriów do utrzymania czystości1691
Pełnienie obowiązków kierowcy - ratownika medycznego w SCM Sp. z o. o.1623
DOSTAWA PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH1616
DOSTAWA SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO1609
Pełnienie obowiązków lekarza dyżurnego w SCM Sp. z o.o.1596
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW ZASTĘPCY KIEROWNIKA ODDZIAŁU REHABILITACYJNEGO1595
Pełnienie obowiązków kierowcy - ratownika medycznego w SCM Sp. z o. o.1569
DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH SZPITALA W KUP DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW I STANDARDÓW DLA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH1558
DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH I ARTYKUŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU W ZESTAWACH OD 1 DO 311555
DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA ODDZIAŁU REHABILITACYJNEGO SZPITALA W KUP1536
PRZEBUDOWA WRAZ Z MODERNIZACJĄ SEGMENTU „B” SZPITALA W KUP CELEM REALIZACJI ODDZIAŁU REHABILITACYJNEGO1501
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW LEKARZA DYŻURNEGO W SCM Sp. z o. o. 1473
WYKONYWANIE BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH Z ZAKRESU UKG1456
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na rok 20181445
DOSTAWA ART. BIUROWYCH I TONERÓW DLA SCM Sp. z o. o.1444
KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ZAKŁADU DIAGNOSTYKI ENDOSKOPOWEJ W CELU DOSTOSOWANIA POMIESZCZEŃ DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW, STANDARDÓW I POTRZEB SZPITALA W KUP1408
DOSTAWA WYSOKOSPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO1389
PRZEBUDOWA ZADASZENIA NAD IZBĄ PRZYJĘĆ DZIECI1374
DOSTAWA OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO DLA PRACOWNIKÓW SCM Sp. z o. o.1374
DOSTAWA WYPOSAŻENIA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH1371
DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA PRACOWNI DIAGNOSTYCZNYCH SZPITALA W KUP1358
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW ZASTĘPCY KIEROWNIKA ODDZIAŁU CHORÓB PŁUC1345
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW SCM SP. Z O.O.1326
DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH SZPITALA W KUP DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW I STANDARDÓW DLA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH - II1315
DOSTAWA OPATRUNKÓW DLA POTRZEB SCM Sp. z o. o. 1304
DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH I ART. J. U.1287
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA W SCM Sp. z o. o.1285
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW LEKARZA ODDZIAŁU GERIATRYCZNEGO 1276
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW RATOWNIKA MEDYCZNEGO W SCM Sp. z o. o.1273
DOSTAWA PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH DLA POTRZEB SCM Sp. z o. o.1261
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW RATOWNIKA MEDYCZNEGO W SCM Sp. z o. o. 1251
SZKOLENIA Z ZAKRESU ZABIEGÓW RESUSCYTACYJNYCH1249
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW KIEROWCY-RATOWNIKA MEDYCZNEGO1248
PRZEGLĄDY ROCZNE AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH 1243
DOSTAWA WYPOSAŻENIA DLA ODDZIAŁU REHABILITACYJNEGO SZPITALA W KUP1234
WYKONYWANIE BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH Z ZAKRESU USG1233
DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH, ŚRODKÓW CZYSTOŚCI ORAZ AKCESORIÓW DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI1185
DOSTAWA SPIROMETRU1159
Dostawa paliwa stałego EKO-GROSZEK dla potrzeb Szpitala Rehabilitacyjnego w Pokoju1129
ROZBUDOWA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU W SZPITALU PULMONOLOGICZNO-REUMATOLOGICZNYM W KUP1129
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW LEKARZA ODDZIAŁU REHABILITACYJNEGO w POKOJU1124
DOSTAWY TLENU MEDYCZNEGO CIEKŁEGO WRAZ Z DZIERŻAWĄ ZBIORNIKA TLENOWEGO ORAZ DOSTAWA TLENU MEDYCZNEGO SPRĘŻONEGO WRAZ Z DZIERŻAWĄ BUTLI TLENOWYCH1103
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA W SCM Sp. z o.o.1094
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW STOBRAWSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO Sp. z o. o.1079
Usługa ubezpieczenia Stobrawskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Kup1059
PRZEGLĄD OBIEKTÓW BUDOWLANYCH1049
PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO1042
DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH I ARTYKUŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI ENDOSKOPOWEJ1030
PRZEBUDOWA FRAGMENTU INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ W SEGMENCIE „B” SZPITALA W KUP1024
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHRÓŚCICACH998
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej995
DOSTAWA i MONTAŻ MYJNI-DEZYNFEKTORA994
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ w CHRÓŚCICACH 994
ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU SANITARNEGO990
DOSTAWA LEKÓW BIOLOGICZNYCH986
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW RATOWNIKA MEDYCZNEGO w SCM Sp. z o. o.972
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW ZASTĘPCY KIEROWNIKA ODDZIAŁU REHABILITACYJNEGO SZPITALA W POKOJU969
ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH DLA STOBRAWSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO967
DOSTAWA PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH (ZP/7/2019)966
DZIERŻAWA I SERWISOWANIE DRUKAREK958
Usługa ubezpieczenia Stobrawskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Kup955
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW LEKARZA OŚRODKA REHABILITACJI DZIENNEJ i LEKARSKIEJ AMBULATORYJNEJ OPIEKI REHABILITACYJNEJ w KUP 949
DOSTAWA ODZIEŻY MEDYCZNEJ DLA PRACOWNIKÓW SCM Sp. z o. o.939
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW LEKARZA SPECJALISTY - ZASTĘPCY KIEROWNIKA ODDZIAŁU933
WYKONYWANIE BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH Z ZAKRESU TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ I REZONANSU MAGNETYCZNEGO927
SPRZEDAŻ: PROCESOR ze źródłem światła oraz WÓZEK ENDOSKOPOWY 924
DOSTAWA PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH915
REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU CHORÓB PŁUC905
PROWADZENIE PRACOWNI RENTGENODIAGNOSTYKI OGÓLNEJ w STOBRAWSKIM CENTRUM MEDYCZNYM Sp. z o. o.901
DOSTAWA 30 ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH895
PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NA ODDZIALE GERIATRYCZNYM890
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW RATOWNIKA MEDYCZNEGO W SCM Sp. z o. o.886
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na rok 2019883
PRZEGLĄD INSTALACJI TLENOWEJ w OBIEKCIE SZPITALA w KUP862
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW LEKARZA SPECJALISTY851
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW KIEROWCY-RATOWNIKA MEDYCZNEGO W SCM Sp. z o. o.835
PRZEGLĄD I KONSERWACJA SPRZĘTU P.POŻ820
DOSTAWA ART. BIUROWYCH I TONERÓW818
DOSTAWA OPATRUNKÓW DLA POTRZEB SCM Sp. z o. o.799
PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI W ZAKRESIE SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU794
ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW MEDYCZNYCH I MEDYCZNYCH NIEBEZPIECZNYCH CELEM ICH UNIESZKODLIWIANIA791
DOSTAWY TLENU MEDYCZNEGO CIEKŁEGO WRAZ Z DZIERŻAWĄ ZBIORNIKA TLENOWEGO ORAZ DOSTAWA TLENU MEDYCZNEGO SPRĘŻONEGO WRAZ Z DZIERŻAWĄ BUTLI TLENOWYCH785
MODERNIZACJA I PRZEGLĄDY INSTALACJI TLENOWEJ783
test772