logo bip Biuletyn Informacji Publicznej
Stobrawskie Centrum Medyczne
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup
ul. Karola Miarki 14
46-082 Kup
NIP: 991-04-98-289 / Regon: 530938517

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH I ARTYKUŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU W ZESTAWACH OD 1 DO 31 2559
Kierownictwo1627
DOSTAWA PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH DLA POTRZEB STOBRAWSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO Sp. z o. o.1551
Struktura organizacyjna1438
Status prawny1434
Regulamin Organizacyjny1395
Rada Nadzorcza1392
Majątek1323
Struktura własnościowa1244
Udostępnianie informacji1209
Przyjmowanie i załatwianie spraw1150
Przedmiot działalności Spółki1109
Pełnienie obowiązków lekarza Oddziału Geriatrycznego1017
Prowadzone rejestry, ewidencje, archiwa oraz zasady udostępniania danych w nich zawartych985
DOSTAWA WYSOKOSPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU DLA PRACOWNI DIAGNOSTYCZNYCH SZPITALA W KUP958
Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego i BHP950
Pełnienie obowiązków kierowcy - ratownika medycznego w SCM Sp. z o. o.934
Dostawa środków dezynfekcyjnych, środków czystości oraz akcesoriów do utrzymania czystości914
Pełnienie obowiązków kierowcy - ratownika medycznego w SCM Sp. z o. o.883
Pełnienie obowiązków lekarza dyżurnego w SCM Sp. z o.o.851
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW ZASTĘPCY KIEROWNIKA ODDZIAŁU REHABILITACYJNEGO835
DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH SZPITALA W KUP DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW I STANDARDÓW DLA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH827
PRZEBUDOWA WRAZ Z MODERNIZACJĄ SEGMENTU „B” SZPITALA W KUP CELEM REALIZACJI ODDZIAŁU REHABILITACYJNEGO805
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na rok 2018785
DOSTAWA PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH775
DOSTAWA SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO774
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW LEKARZA DYŻURNEGO W SCM Sp. z o. o. 754
DOSTAWA ART. BIUROWYCH I TONERÓW DLA SCM Sp. z o. o.738
KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ZAKŁADU DIAGNOSTYKI ENDOSKOPOWEJ W CELU DOSTOSOWANIA POMIESZCZEŃ DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW, STANDARDÓW I POTRZEB SZPITALA W KUP737
DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA PRACOWNI DIAGNOSTYCZNYCH SZPITALA W KUP723
WYKONYWANIE BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH Z ZAKRESU UKG705
PRZEBUDOWA ZADASZENIA NAD IZBĄ PRZYJĘĆ DZIECI689
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW ZASTĘPCY KIEROWNIKA ODDZIAŁU CHORÓB PŁUC685
DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA ODDZIAŁU REHABILITACYJNEGO SZPITALA W KUP677
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW SCM SP. Z O.O.652
DOSTAWA OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO DLA PRACOWNIKÓW SCM Sp. z o. o.651
SZKOLENIA Z ZAKRESU ZABIEGÓW RESUSCYTACYJNYCH640
DOSTAWA WYSOKOSPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO639
DOSTAWA WYPOSAŻENIA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH631
DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH I ART. J. U.614
DOSTAWA PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH DLA POTRZEB SCM Sp. z o. o.606
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW RATOWNIKA MEDYCZNEGO W SCM Sp. z o. o.602
DOSTAWA OPATRUNKÓW DLA POTRZEB SCM Sp. z o. o. 601
DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH SZPITALA W KUP DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW I STANDARDÓW DLA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH - II593
WYKONYWANIE BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH Z ZAKRESU USG574
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW LEKARZA ODDZIAŁU GERIATRYCZNEGO 561
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW RATOWNIKA MEDYCZNEGO W SCM Sp. z o. o. 559
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA W SCM Sp. z o. o.544
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej538
Dostawa paliwa stałego EKO-GROSZEK dla potrzeb Szpitala Rehabilitacyjnego w Pokoju526
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW KIEROWCY-RATOWNIKA MEDYCZNEGO524
DOSTAWA WYPOSAŻENIA DLA ODDZIAŁU REHABILITACYJNEGO SZPITALA W KUP522
PRZEGLĄDY ROCZNE AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH 496
DOSTAWA SPIROMETRU467
DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH, ŚRODKÓW CZYSTOŚCI ORAZ AKCESORIÓW DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI457
DOSTAWY TLENU MEDYCZNEGO CIEKŁEGO WRAZ Z DZIERŻAWĄ ZBIORNIKA TLENOWEGO ORAZ DOSTAWA TLENU MEDYCZNEGO SPRĘŻONEGO WRAZ Z DZIERŻAWĄ BUTLI TLENOWYCH448
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA W SCM Sp. z o.o.426
ROZBUDOWA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU W SZPITALU PULMONOLOGICZNO-REUMATOLOGICZNYM W KUP426
Usługa ubezpieczenia Stobrawskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Kup425
PRZEBUDOWA FRAGMENTU INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ W SEGMENCIE „B” SZPITALA W KUP415
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW STOBRAWSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO Sp. z o. o.404
test396
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW LEKARZA ODDZIAŁU REHABILITACYJNEGO w POKOJU388
PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO386
PRZEGLĄD OBIEKTÓW BUDOWLANYCH372
DOSTAWA i MONTAŻ MYJNI-DEZYNFEKTORA334
ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU SANITARNEGO332
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ w CHRÓŚCICACH 331
DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH I ARTYKUŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI ENDOSKOPOWEJ313
WYKONYWANIE BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH Z ZAKRESU TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ I REZONANSU MAGNETYCZNEGO311
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW LEKARZA OŚRODKA REHABILITACJI DZIENNEJ i LEKARSKIEJ AMBULATORYJNEJ OPIEKI REHABILITACYJNEJ w KUP 307
DZIERŻAWA I SERWISOWANIE DRUKAREK307
DOSTAWA ODZIEŻY MEDYCZNEJ DLA PRACOWNIKÓW SCM Sp. z o. o.295
Usługa ubezpieczenia Stobrawskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Kup287
DOSTAWA LEKÓW BIOLOGICZNYCH283
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHRÓŚCICACH274
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na rok 2019256
SPRZEDAŻ: PROCESOR ze źródłem światła oraz WÓZEK ENDOSKOPOWY 255
DOSTAWA PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH (ZP/7/2019)229
PRZEGLĄD INSTALACJI TLENOWEJ w OBIEKCIE SZPITALA w KUP222
PROWADZENIE PRACOWNI RENTGENODIAGNOSTYKI OGÓLNEJ w STOBRAWSKIM CENTRUM MEDYCZNYM Sp. z o. o.218
PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NA ODDZIALE GERIATRYCZNYM213
REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU CHORÓB PŁUC188
PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI W ZAKRESIE SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU185
ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH DLA STOBRAWSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO180
PRZEGLĄD I KONSERWACJA SPRZĘTU P.POŻ149
SPRZEDAŻ DREWNA OPAŁOWEGO134
DOSTAWA ART. BIUROWYCH I TONERÓW123
ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW MEDYCZNYCH I MEDYCZNYCH NIEBEZPIECZNYCH CELEM ICH UNIESZKODLIWIANIA119
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW RATOWNIKA MEDYCZNEGO w SCM Sp. z o. o.111
MODERNIZACJA I PRZEGLĄDY INSTALACJI TLENOWEJ110
Sprzedaż drewna opałowego (2)109
DOSTAWA AZOTU CIEKŁEGO WRAZ Z DZIERŻAWĄ ZBIORNIKA98
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW LEKARZA SPECJALISTY83
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW LEKARZA SPECJALISTY - ZASTĘPCY KIEROWNIKA ODDZIAŁU82
DOSTAWA OPATRUNKÓW DLA POTRZEB SCM Sp. z o. o.81
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW KIEROWCY-RATOWNIKA MEDYCZNEGO W SCM Sp. z o. o.50
WYKONYWANIE BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH Z ZAKRESU GASTROSKOPII, KOLONOSKOPII, USG, UDP I UKG ORAZ PRZEPROWADZANIE KONSULTACJI Z ZAKRESU GASTROENTEROLOGII41
DOSTAWA ART. BIUROWYCH I TONERÓW14
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW KIEROWNIKA ODDZIAŁU i KIEROWNIKA ZAKŁADU REHABILITACJI LECZNICZEJ10