logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Stobrawskie Centrum Medyczne
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup

ul. Karola Miarki 14
46-082 Kup
NIP: 991-04-98-289 / Regon: 530938517

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH I ARTYKUŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU W ZESTAWACH OD 1 DO 31 4438
Kierownictwo4090
Regulamin Organizacyjny3908
Struktura organizacyjna3847
Rada Nadzorcza3735
Status prawny3636
Majątek3542
DOSTAWA PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH DLA POTRZEB STOBRAWSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO Sp. z o. o.3463
Struktura własnościowa3398
Udostępnianie informacji3360
Przyjmowanie i załatwianie spraw3346
Przedmiot działalności Spółki3183
Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego i BHP3145
Prowadzone rejestry, ewidencje, archiwa oraz zasady udostępniania danych w nich zawartych3094
Pełnienie obowiązków lekarza Oddziału Geriatrycznego2978
DOSTAWA WYSOKOSPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU DLA PRACOWNI DIAGNOSTYCZNYCH SZPITALA W KUP2884
Pełnienie obowiązków lekarza dyżurnego w SCM Sp. z o.o.2855
Pełnienie obowiązków kierowcy - ratownika medycznego w SCM Sp. z o. o.2763
Dostawa środków dezynfekcyjnych, środków czystości oraz akcesoriów do utrzymania czystości2719
DOSTAWA SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO2708
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW ZASTĘPCY KIEROWNIKA ODDZIAŁU REHABILITACYJNEGO2701
DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH I ARTYKUŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU W ZESTAWACH OD 1 DO 312690
DOSTAWA PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH2688
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW LEKARZA DYŻURNEGO W SCM Sp. z o. o. 2683
DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH SZPITALA W KUP DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW I STANDARDÓW DLA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH2674
Pełnienie obowiązków kierowcy - ratownika medycznego w SCM Sp. z o. o.2672
PRZEBUDOWA WRAZ Z MODERNIZACJĄ SEGMENTU „B” SZPITALA W KUP CELEM REALIZACJI ODDZIAŁU REHABILITACYJNEGO2636
DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA ODDZIAŁU REHABILITACYJNEGO SZPITALA W KUP2620
WYKONYWANIE BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH Z ZAKRESU UKG2555
DOSTAWA OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO DLA PRACOWNIKÓW SCM Sp. z o. o.2546
DOSTAWA ART. BIUROWYCH I TONERÓW DLA SCM Sp. z o. o.2529
DOSTAWA WYPOSAŻENIA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH2501
KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ZAKŁADU DIAGNOSTYKI ENDOSKOPOWEJ W CELU DOSTOSOWANIA POMIESZCZEŃ DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW, STANDARDÓW I POTRZEB SZPITALA W KUP2469
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA W SCM Sp. z o. o.2460
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW RATOWNIKA MEDYCZNEGO W SCM Sp. z o. o.2450
DOSTAWA WYSOKOSPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO2449
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW RATOWNIKA MEDYCZNEGO W SCM Sp. z o. o. 2436
DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH SZPITALA W KUP DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW I STANDARDÓW DLA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH - II2436
DOSTAWA PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH DLA POTRZEB SCM Sp. z o. o.2426
DOSTAWA OPATRUNKÓW DLA POTRZEB SCM Sp. z o. o. 2425
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na rok 20182409
DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA PRACOWNI DIAGNOSTYCZNYCH SZPITALA W KUP2398
PRZEBUDOWA ZADASZENIA NAD IZBĄ PRZYJĘĆ DZIECI2386
PRZEGLĄDY ROCZNE AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH 2364
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW ZASTĘPCY KIEROWNIKA ODDZIAŁU CHORÓB PŁUC2363
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW SCM SP. Z O.O.2330
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW KIEROWCY-RATOWNIKA MEDYCZNEGO2321
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW LEKARZA ODDZIAŁU GERIATRYCZNEGO 2307
DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH I ART. J. U.2303
DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH, ŚRODKÓW CZYSTOŚCI ORAZ AKCESORIÓW DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI2287
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA W SCM Sp. z o.o.2241
DOSTAWA SPIROMETRU2235
WYKONYWANIE BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH Z ZAKRESU USG2234
DOSTAWA WYPOSAŻENIA DLA ODDZIAŁU REHABILITACYJNEGO SZPITALA W KUP2227
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW STOBRAWSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO Sp. z o. o.2208
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW LEKARZA ODDZIAŁU REHABILITACYJNEGO w POKOJU2208
ROZBUDOWA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU W SZPITALU PULMONOLOGICZNO-REUMATOLOGICZNYM W KUP2160
SZKOLENIA Z ZAKRESU ZABIEGÓW RESUSCYTACYJNYCH2144
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW RATOWNIKA MEDYCZNEGO w SCM Sp. z o. o.2138
PROWADZENIE PRACOWNI RENTGENODIAGNOSTYKI OGÓLNEJ w STOBRAWSKIM CENTRUM MEDYCZNYM Sp. z o. o.2121
DOSTAWY TLENU MEDYCZNEGO CIEKŁEGO WRAZ Z DZIERŻAWĄ ZBIORNIKA TLENOWEGO ORAZ DOSTAWA TLENU MEDYCZNEGO SPRĘŻONEGO WRAZ Z DZIERŻAWĄ BUTLI TLENOWYCH2114
DOSTAWA ODZIEŻY MEDYCZNEJ DLA PRACOWNIKÓW SCM Sp. z o. o.2111
Usługa ubezpieczenia Stobrawskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Kup2104
ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH DLA STOBRAWSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO2087
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW ZASTĘPCY KIEROWNIKA ODDZIAŁU REHABILITACYJNEGO SZPITALA W POKOJU2071
DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH I ARTYKUŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI ENDOSKOPOWEJ2065
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW RATOWNIKA MEDYCZNEGO W SCM Sp. z o. o.2054
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHRÓŚCICACH2051
DOSTAWA LEKÓW BIOLOGICZNYCH2032
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ w CHRÓŚCICACH 2028
Dostawa paliwa stałego EKO-GROSZEK dla potrzeb Szpitala Rehabilitacyjnego w Pokoju2017
PRZEGLĄD OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2016
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW LEKARZA OŚRODKA REHABILITACJI DZIENNEJ i LEKARSKIEJ AMBULATORYJNEJ OPIEKI REHABILITACYJNEJ w KUP 2009
DOSTAWA PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH (ZP/7/2019)1991
DOSTAWA PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH1985
DOSTAWA i MONTAŻ MYJNI-DEZYNFEKTORA1983
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW LEKARZA SPECJALISTY - ZASTĘPCY KIEROWNIKA ODDZIAŁU1982
WYKONYWANIE BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH Z ZAKRESU TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ I REZONANSU MAGNETYCZNEGO1981
ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU SANITARNEGO1974
REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU CHORÓB PŁUC1966
PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO1965
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW KIEROWCY-RATOWNIKA MEDYCZNEGO W SCM Sp. z o. o.1963
DZIERŻAWA I SERWISOWANIE DRUKAREK1957
DOSTAWA OPATRUNKÓW DLA POTRZEB SCM Sp. z o. o.1947
COVID-19 - INFORMACJE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA1947
Usługa ubezpieczenia Stobrawskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Kup1944
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW LEKARZA SPECJALISTY1932
PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NA ODDZIALE GERIATRYCZNYM1930
Dostawa wyrobów medycznych i artykułów jednorazowego użytku w zestawach od 1 do 201920
PRZEBUDOWA FRAGMENTU INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ W SEGMENCIE „B” SZPITALA W KUP1917
DOSTAWA 30 ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH1886
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW KIEROWCY-RATOWNIKA MEDYCZNEGO W SCM Sp. z o. o.1872
PRZEGLĄD INSTALACJI TLENOWEJ w OBIEKCIE SZPITALA w KUP1866
DOSTAWA ART. BIUROWYCH I TONERÓW1834
PRZEGLĄD I KONSERWACJA SPRZĘTU P.POŻ1831
MODERNIZACJA I PRZEGLĄDY INSTALACJI TLENOWEJ1806
ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW MEDYCZNYCH I MEDYCZNYCH NIEBEZPIECZNYCH CELEM ICH UNIESZKODLIWIANIA1797
SPRZEDAŻ: PROCESOR ze źródłem światła oraz WÓZEK ENDOSKOPOWY 1785
PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI W ZAKRESIE SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU1771
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW KIEROWNIKA ODDZIAŁU i KIEROWNIKA ZAKŁADU REHABILITACJI LECZNICZEJ1759