logo bip Biuletyn Informacji Publicznej
Stobrawskie Centrum Medyczne
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup
ul. Karola Miarki 14
46-082 Kup
NIP: 991-04-98-289 / Regon: 530938517

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH I ARTYKUŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU W ZESTAWACH OD 1 DO 31 2656
Kierownictwo1836
DOSTAWA PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH DLA POTRZEB STOBRAWSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO Sp. z o. o.1660
Struktura organizacyjna1601
Status prawny1598
Regulamin Organizacyjny1572
Rada Nadzorcza1546
Majątek1476
Struktura własnościowa1376
Udostępnianie informacji1343
Przyjmowanie i załatwianie spraw1268
Przedmiot działalności Spółki1230
Prowadzone rejestry, ewidencje, archiwa oraz zasady udostępniania danych w nich zawartych1134
Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego i BHP1109
Pełnienie obowiązków lekarza Oddziału Geriatrycznego1106
DOSTAWA WYSOKOSPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU DLA PRACOWNI DIAGNOSTYCZNYCH SZPITALA W KUP1078
Pełnienie obowiązków kierowcy - ratownika medycznego w SCM Sp. z o. o.1021
Dostawa środków dezynfekcyjnych, środków czystości oraz akcesoriów do utrzymania czystości1001
Pełnienie obowiązków kierowcy - ratownika medycznego w SCM Sp. z o. o.969
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW ZASTĘPCY KIEROWNIKA ODDZIAŁU REHABILITACYJNEGO948
Pełnienie obowiązków lekarza dyżurnego w SCM Sp. z o.o.946
DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH SZPITALA W KUP DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW I STANDARDÓW DLA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH936
DOSTAWA PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH916
PRZEBUDOWA WRAZ Z MODERNIZACJĄ SEGMENTU „B” SZPITALA W KUP CELEM REALIZACJI ODDZIAŁU REHABILITACYJNEGO889
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na rok 2018887
DOSTAWA SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO877
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW LEKARZA DYŻURNEGO W SCM Sp. z o. o. 845
DOSTAWA ART. BIUROWYCH I TONERÓW DLA SCM Sp. z o. o.833
KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ZAKŁADU DIAGNOSTYKI ENDOSKOPOWEJ W CELU DOSTOSOWANIA POMIESZCZEŃ DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW, STANDARDÓW I POTRZEB SZPITALA W KUP811
WYKONYWANIE BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH Z ZAKRESU UKG806
DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA PRACOWNI DIAGNOSTYCZNYCH SZPITALA W KUP792
DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA ODDZIAŁU REHABILITACYJNEGO SZPITALA W KUP783
PRZEBUDOWA ZADASZENIA NAD IZBĄ PRZYJĘĆ DZIECI775
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW ZASTĘPCY KIEROWNIKA ODDZIAŁU CHORÓB PŁUC774
DOSTAWA WYSOKOSPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO747
DOSTAWA OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO DLA PRACOWNIKÓW SCM Sp. z o. o.745
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW SCM SP. Z O.O.737
DOSTAWA WYPOSAŻENIA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH726
SZKOLENIA Z ZAKRESU ZABIEGÓW RESUSCYTACYJNYCH711
DOSTAWA OPATRUNKÓW DLA POTRZEB SCM Sp. z o. o. 702
DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH I ART. J. U.699
DOSTAWA PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH DLA POTRZEB SCM Sp. z o. o.691
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW RATOWNIKA MEDYCZNEGO W SCM Sp. z o. o.690
DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH SZPITALA W KUP DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW I STANDARDÓW DLA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH - II668
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA W SCM Sp. z o. o.658
WYKONYWANIE BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH Z ZAKRESU USG651
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW LEKARZA ODDZIAŁU GERIATRYCZNEGO 649
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW RATOWNIKA MEDYCZNEGO W SCM Sp. z o. o. 648
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW KIEROWCY-RATOWNIKA MEDYCZNEGO637
Dostawa paliwa stałego EKO-GROSZEK dla potrzeb Szpitala Rehabilitacyjnego w Pokoju627
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej610
DOSTAWA WYPOSAŻENIA DLA ODDZIAŁU REHABILITACYJNEGO SZPITALA W KUP595
PRZEGLĄDY ROCZNE AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH 572
DOSTAWA SPIROMETRU555
ROZBUDOWA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU W SZPITALU PULMONOLOGICZNO-REUMATOLOGICZNYM W KUP546
DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH, ŚRODKÓW CZYSTOŚCI ORAZ AKCESORIÓW DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI543
DOSTAWY TLENU MEDYCZNEGO CIEKŁEGO WRAZ Z DZIERŻAWĄ ZBIORNIKA TLENOWEGO ORAZ DOSTAWA TLENU MEDYCZNEGO SPRĘŻONEGO WRAZ Z DZIERŻAWĄ BUTLI TLENOWYCH537
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA W SCM Sp. z o.o.537
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW LEKARZA ODDZIAŁU REHABILITACYJNEGO w POKOJU498
Usługa ubezpieczenia Stobrawskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Kup490
PRZEBUDOWA FRAGMENTU INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ W SEGMENCIE „B” SZPITALA W KUP486
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW STOBRAWSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO Sp. z o. o.485
PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO466
PRZEGLĄD OBIEKTÓW BUDOWLANYCH456
test447
DOSTAWA i MONTAŻ MYJNI-DEZYNFEKTORA420
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ w CHRÓŚCICACH 418
ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU SANITARNEGO415
DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH I ARTYKUŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI ENDOSKOPOWEJ408
DZIERŻAWA I SERWISOWANIE DRUKAREK392
WYKONYWANIE BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH Z ZAKRESU TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ I REZONANSU MAGNETYCZNEGO389
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW LEKARZA OŚRODKA REHABILITACJI DZIENNEJ i LEKARSKIEJ AMBULATORYJNEJ OPIEKI REHABILITACYJNEJ w KUP 384
Usługa ubezpieczenia Stobrawskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Kup375
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHRÓŚCICACH374
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW RATOWNIKA MEDYCZNEGO w SCM Sp. z o. o.373
DOSTAWA ODZIEŻY MEDYCZNEJ DLA PRACOWNIKÓW SCM Sp. z o. o.368
DOSTAWA LEKÓW BIOLOGICZNYCH366
DOSTAWA PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH (ZP/7/2019)362
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na rok 2019354
SPRZEDAŻ: PROCESOR ze źródłem światła oraz WÓZEK ENDOSKOPOWY 345
PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NA ODDZIALE GERIATRYCZNYM326
ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH DLA STOBRAWSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO325
PROWADZENIE PRACOWNI RENTGENODIAGNOSTYKI OGÓLNEJ w STOBRAWSKIM CENTRUM MEDYCZNYM Sp. z o. o.309
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW RATOWNIKA MEDYCZNEGO W SCM Sp. z o. o.302
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW KIEROWCY-RATOWNIKA MEDYCZNEGO W SCM Sp. z o. o.296
PRZEGLĄD INSTALACJI TLENOWEJ w OBIEKCIE SZPITALA w KUP294
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW LEKARZA SPECJALISTY283
REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU CHORÓB PŁUC281
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW LEKARZA SPECJALISTY - ZASTĘPCY KIEROWNIKA ODDZIAŁU276
PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI W ZAKRESIE SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU275
PRZEGLĄD I KONSERWACJA SPRZĘTU P.POŻ240
DOSTAWA ART. BIUROWYCH I TONERÓW234
MODERNIZACJA I PRZEGLĄDY INSTALACJI TLENOWEJ224
SPRZEDAŻ DREWNA OPAŁOWEGO219
ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW MEDYCZNYCH I MEDYCZNYCH NIEBEZPIECZNYCH CELEM ICH UNIESZKODLIWIANIA208
DOSTAWA OPATRUNKÓW DLA POTRZEB SCM Sp. z o. o.189
DOSTAWA AZOTU CIEKŁEGO WRAZ Z DZIERŻAWĄ ZBIORNIKA182
Sprzedaż drewna opałowego (2)177
DOSTAWY TLENU MEDYCZNEGO CIEKŁEGO WRAZ Z DZIERŻAWĄ ZBIORNIKA TLENOWEGO ORAZ DOSTAWA TLENU MEDYCZNEGO SPRĘŻONEGO WRAZ Z DZIERŻAWĄ BUTLI TLENOWYCH151
WYKONYWANIE BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH Z ZAKRESU GASTROSKOPII, KOLONOSKOPII, USG, UDP I UKG ORAZ PRZEPROWADZANIE KONSULTACJI Z ZAKRESU GASTROENTEROLOGII149