logo bip Biuletyn Informacji Publicznej
Stobrawskie Centrum Medyczne
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup
ul. Karola Miarki 14
46-082 Kup
NIP: 991-04-98-289 / Regon: 530938517

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH I ARTYKUŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU W ZESTAWACH OD 1 DO 31 2819
Kierownictwo2087
Regulamin Organizacyjny1856
Struktura organizacyjna1852
DOSTAWA PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH DLA POTRZEB STOBRAWSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO Sp. z o. o.1819
Status prawny1794
Rada Nadzorcza1761
Majątek1685
Struktura własnościowa1568
Udostępnianie informacji1513
Przyjmowanie i załatwianie spraw1441
Przedmiot działalności Spółki1403
Prowadzone rejestry, ewidencje, archiwa oraz zasady udostępniania danych w nich zawartych1300
Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego i BHP1283
DOSTAWA WYSOKOSPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU DLA PRACOWNI DIAGNOSTYCZNYCH SZPITALA W KUP1269
Pełnienie obowiązków lekarza Oddziału Geriatrycznego1266
Dostawa środków dezynfekcyjnych, środków czystości oraz akcesoriów do utrzymania czystości1162
Pełnienie obowiązków kierowcy - ratownika medycznego w SCM Sp. z o. o.1154
Pełnienie obowiązków kierowcy - ratownika medycznego w SCM Sp. z o. o.1119
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW ZASTĘPCY KIEROWNIKA ODDZIAŁU REHABILITACYJNEGO1106
DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH SZPITALA W KUP DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW I STANDARDÓW DLA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH1101
Pełnienie obowiązków lekarza dyżurnego w SCM Sp. z o.o.1099
DOSTAWA PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH1094
DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH I ARTYKUŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU W ZESTAWACH OD 1 DO 311091
DOSTAWA SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO1044
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na rok 20181025
PRZEBUDOWA WRAZ Z MODERNIZACJĄ SEGMENTU „B” SZPITALA W KUP CELEM REALIZACJI ODDZIAŁU REHABILITACYJNEGO1024
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW LEKARZA DYŻURNEGO W SCM Sp. z o. o. 1009
DOSTAWA ART. BIUROWYCH I TONERÓW DLA SCM Sp. z o. o.986
DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA ODDZIAŁU REHABILITACYJNEGO SZPITALA W KUP960
KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ZAKŁADU DIAGNOSTYKI ENDOSKOPOWEJ W CELU DOSTOSOWANIA POMIESZCZEŃ DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW, STANDARDÓW I POTRZEB SZPITALA W KUP951
WYKONYWANIE BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH Z ZAKRESU UKG946
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW ZASTĘPCY KIEROWNIKA ODDZIAŁU CHORÓB PŁUC935
DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA PRACOWNI DIAGNOSTYCZNYCH SZPITALA W KUP927
PRZEBUDOWA ZADASZENIA NAD IZBĄ PRZYJĘĆ DZIECI912
DOSTAWA WYSOKOSPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO899
DOSTAWA WYPOSAŻENIA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH879
DOSTAWA OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO DLA PRACOWNIKÓW SCM Sp. z o. o.878
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW SCM SP. Z O.O.870
DOSTAWA OPATRUNKÓW DLA POTRZEB SCM Sp. z o. o. 857
DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH I ART. J. U.831
SZKOLENIA Z ZAKRESU ZABIEGÓW RESUSCYTACYJNYCH829
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA W SCM Sp. z o. o.825
DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH SZPITALA W KUP DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW I STANDARDÓW DLA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH - II822
DOSTAWA PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH DLA POTRZEB SCM Sp. z o. o.821
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW RATOWNIKA MEDYCZNEGO W SCM Sp. z o. o.820
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW RATOWNIKA MEDYCZNEGO W SCM Sp. z o. o. 793
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW LEKARZA ODDZIAŁU GERIATRYCZNEGO 791
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW KIEROWCY-RATOWNIKA MEDYCZNEGO790
WYKONYWANIE BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH Z ZAKRESU USG775
DOSTAWA WYPOSAŻENIA DLA ODDZIAŁU REHABILITACYJNEGO SZPITALA W KUP755
Dostawa paliwa stałego EKO-GROSZEK dla potrzeb Szpitala Rehabilitacyjnego w Pokoju746
PRZEGLĄDY ROCZNE AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH 722
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej715
DOSTAWA SPIROMETRU700
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA W SCM Sp. z o.o.692
DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH, ŚRODKÓW CZYSTOŚCI ORAZ AKCESORIÓW DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI684
ROZBUDOWA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU W SZPITALU PULMONOLOGICZNO-REUMATOLOGICZNYM W KUP684
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW LEKARZA ODDZIAŁU REHABILITACYJNEGO w POKOJU680
DOSTAWY TLENU MEDYCZNEGO CIEKŁEGO WRAZ Z DZIERŻAWĄ ZBIORNIKA TLENOWEGO ORAZ DOSTAWA TLENU MEDYCZNEGO SPRĘŻONEGO WRAZ Z DZIERŻAWĄ BUTLI TLENOWYCH654
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW STOBRAWSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO Sp. z o. o.624
Usługa ubezpieczenia Stobrawskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Kup622
PRZEBUDOWA FRAGMENTU INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ W SEGMENCIE „B” SZPITALA W KUP607
PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO604
PRZEGLĄD OBIEKTÓW BUDOWLANYCH595
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ w CHRÓŚCICACH 562
DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH I ARTYKUŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI ENDOSKOPOWEJ556
DOSTAWA i MONTAŻ MYJNI-DEZYNFEKTORA555
ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU SANITARNEGO549
test529
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW RATOWNIKA MEDYCZNEGO w SCM Sp. z o. o.519
DOSTAWA PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH (ZP/7/2019)518
WYKONYWANIE BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH Z ZAKRESU TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ I REZONANSU MAGNETYCZNEGO517
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHRÓŚCICACH517
DZIERŻAWA I SERWISOWANIE DRUKAREK517
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW LEKARZA OŚRODKA REHABILITACJI DZIENNEJ i LEKARSKIEJ AMBULATORYJNEJ OPIEKI REHABILITACYJNEJ w KUP 513
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na rok 2019512
Usługa ubezpieczenia Stobrawskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Kup502
DOSTAWA LEKÓW BIOLOGICZNYCH500
DOSTAWA ODZIEŻY MEDYCZNEJ DLA PRACOWNIKÓW SCM Sp. z o. o.499
SPRZEDAŻ: PROCESOR ze źródłem światła oraz WÓZEK ENDOSKOPOWY 476
ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH DLA STOBRAWSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO475
PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NA ODDZIALE GERIATRYCZNYM470
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW LEKARZA SPECJALISTY - ZASTĘPCY KIEROWNIKA ODDZIAŁU465
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW RATOWNIKA MEDYCZNEGO W SCM Sp. z o. o.461
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW LEKARZA SPECJALISTY458
PROWADZENIE PRACOWNI RENTGENODIAGNOSTYKI OGÓLNEJ w STOBRAWSKIM CENTRUM MEDYCZNYM Sp. z o. o.457
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW KIEROWCY-RATOWNIKA MEDYCZNEGO W SCM Sp. z o. o.436
REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU CHORÓB PŁUC428
PRZEGLĄD INSTALACJI TLENOWEJ w OBIEKCIE SZPITALA w KUP418
PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI W ZAKRESIE SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU412
DOSTAWA 30 ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH382
DOSTAWA ART. BIUROWYCH I TONERÓW375
PRZEGLĄD I KONSERWACJA SPRZĘTU P.POŻ374
MODERNIZACJA I PRZEGLĄDY INSTALACJI TLENOWEJ367
DOSTAWY TLENU MEDYCZNEGO CIEKŁEGO WRAZ Z DZIERŻAWĄ ZBIORNIKA TLENOWEGO ORAZ DOSTAWA TLENU MEDYCZNEGO SPRĘŻONEGO WRAZ Z DZIERŻAWĄ BUTLI TLENOWYCH367
DOSTAWA OPATRUNKÓW DLA POTRZEB SCM Sp. z o. o.359
ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW MEDYCZNYCH I MEDYCZNYCH NIEBEZPIECZNYCH CELEM ICH UNIESZKODLIWIANIA347
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW KIEROWNIKA ODDZIAŁU i KIEROWNIKA ZAKŁADU REHABILITACJI LECZNICZEJ336
SPRZEDAŻ DREWNA OPAŁOWEGO332