logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Stobrawskie Centrum Medyczne
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup

ul. Karola Miarki 14
46-082 Kup
NIP: 991-04-98-289 / Regon: 530938517

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
COVID-19 - INFORMACJE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA9275
Kierownictwo7660
Przyjmowanie i załatwianie spraw7242
Struktura organizacyjna7027
Rada Nadzorcza6950
Status prawny6879
Majątek6807
Regulamin Organizacyjny6799
DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH I ARTYKUŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU W ZESTAWACH OD 1 DO 31 6513
Udostępnianie informacji6485
Struktura własnościowa6432
Prowadzone rejestry, ewidencje, archiwa oraz zasady udostępniania danych w nich zawartych6421
Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego i BHP6333
Przedmiot działalności Spółki6189
DOSTAWA PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH DLA POTRZEB STOBRAWSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO Sp. z o. o.5824
DOSTAWA WYSOKOSPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU DLA PRACOWNI DIAGNOSTYCZNYCH SZPITALA W KUP4963
DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH I ARTYKUŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU W ZESTAWACH OD 1 DO 314897
DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA ODDZIAŁU REHABILITACYJNEGO SZPITALA W KUP4895
DOSTAWA PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH4844
DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH SZPITALA W KUP DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW I STANDARDÓW DLA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH4827
DOSTAWA SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO4810
Pełnienie obowiązków lekarza dyżurnego w SCM Sp. z o.o.4791
PRZEBUDOWA WRAZ Z MODERNIZACJĄ SEGMENTU „B” SZPITALA W KUP CELEM REALIZACJI ODDZIAŁU REHABILITACYJNEGO4752
Pełnienie obowiązków lekarza Oddziału Geriatrycznego4695
Dostawa środków dezynfekcyjnych, środków czystości oraz akcesoriów do utrzymania czystości4677
DOSTAWA WYPOSAŻENIA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH4614
PROWADZENIE PRACOWNI RENTGENODIAGNOSTYKI OGÓLNEJ w STOBRAWSKIM CENTRUM MEDYCZNYM Sp. z o. o.4595
Pełnienie obowiązków kierowcy - ratownika medycznego w SCM Sp. z o. o.4556
KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ZAKŁADU DIAGNOSTYKI ENDOSKOPOWEJ W CELU DOSTOSOWANIA POMIESZCZEŃ DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW, STANDARDÓW I POTRZEB SZPITALA W KUP4548
DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH SZPITALA W KUP DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW I STANDARDÓW DLA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH - II4539
DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA PRACOWNI DIAGNOSTYCZNYCH SZPITALA W KUP4490
DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH, ŚRODKÓW CZYSTOŚCI ORAZ AKCESORIÓW DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI4444
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW LEKARZA DYŻURNEGO W SCM Sp. z o. o. 4404
DOSTAWA OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO DLA PRACOWNIKÓW SCM Sp. z o. o.4397
DOSTAWA WYSOKOSPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO4397
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW ZASTĘPCY KIEROWNIKA ODDZIAŁU REHABILITACYJNEGO4342
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na rok 20184339
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW STOBRAWSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO Sp. z o. o.4324
ROZBUDOWA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU W SZPITALU PULMONOLOGICZNO-REUMATOLOGICZNYM W KUP4308
Pełnienie obowiązków kierowcy - ratownika medycznego w SCM Sp. z o. o.4286
DOSTAWA OPATRUNKÓW DLA POTRZEB SCM Sp. z o. o. 4281
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW RATOWNIKA MEDYCZNEGO W SCM Sp. z o. o.4272
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA W SCM Sp. z o. o.4257
DOSTAWA PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH DLA POTRZEB SCM Sp. z o. o.4239
DOSTAWA WYPOSAŻENIA DLA ODDZIAŁU REHABILITACYJNEGO SZPITALA W KUP4226
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW RATOWNIKA MEDYCZNEGO W SCM Sp. z o. o. 4222
WYKONYWANIE BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH Z ZAKRESU UKG4213
DOSTAWA ART. BIUROWYCH I TONERÓW DLA SCM Sp. z o. o.4133
Usługa ubezpieczenia Stobrawskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Kup4123
DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH I ARTYKUŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI ENDOSKOPOWEJ4110
ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH DLA STOBRAWSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO4099
PRZEGLĄDY ROCZNE AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH 4092
DOSTAWA LEKÓW BIOLOGICZNYCH4058
DOSTAWA SPIROMETRU4045
DOSTAWA PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH4035
DOSTAWA ODZIEŻY MEDYCZNEJ DLA PRACOWNIKÓW SCM Sp. z o. o.4030
DOSTAWA PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH (ZP/7/2019)4014
KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO DO CELÓW GRZEWCZYCH3979
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW SCM SP. Z O.O.3969
PRZEBUDOWA ZADASZENIA NAD IZBĄ PRZYJĘĆ DZIECI3966
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW RATOWNIKA MEDYCZNEGO w SCM Sp. z o. o.3966
Usługa ubezpieczenia Stobrawskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Kup3939
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW ZASTĘPCY KIEROWNIKA ODDZIAŁU CHORÓB PŁUC3931
DOSTAWA OPATRUNKÓW DLA POTRZEB SCM Sp. z o. o.3927
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA W SCM Sp. z o.o.3918
REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU CHORÓB PŁUC3916
DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH I ART. J. U.3915
Dostawa wyrobów medycznych i artykułów jednorazowego użytku w zestawach od 1 do 203904
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW KIEROWCY-RATOWNIKA MEDYCZNEGO3903
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW LEKARZA ODDZIAŁU GERIATRYCZNEGO 3848
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW ZASTĘPCY KIEROWNIKA ODDZIAŁU REHABILITACYJNEGO SZPITALA W POKOJU3846
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW RATOWNIKA MEDYCZNEGO W SCM Sp. z o. o.3822
DOSTAWY TLENU MEDYCZNEGO CIEKŁEGO WRAZ Z DZIERŻAWĄ ZBIORNIKA TLENOWEGO ORAZ DOSTAWA TLENU MEDYCZNEGO SPRĘŻONEGO WRAZ Z DZIERŻAWĄ BUTLI TLENOWYCH3786
WYKONYWANIE BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH Z ZAKRESU USG3765
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW LEKARZA ODDZIAŁU REHABILITACYJNEGO w POKOJU3765
DZIERŻAWA I SERWISOWANIE DRUKAREK3765
DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH, ŚRODKÓW CZYSTOŚCI ORAZ AKCESORIÓW DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI3757
DOSTAWA 30 ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH3668
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW KIEROWCY-RATOWNIKA MEDYCZNEGO W SCM Sp. z o. o.3657
PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO3656
DOSTAWA ART. BIUROWYCH I TONERÓW3652
PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NA ODDZIALE GERIATRYCZNYM3647
DOSTAWA i MONTAŻ MYJNI-DEZYNFEKTORA3646
PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH NA ODDZIALE CHORÓB PŁUC DLA DZIECI SZPITALA W KUP3622
ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU SANITARNEGO3615
DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH I ARTYKUŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU W ZESTAWACH OD 1 DO 73614
SZKOLENIA Z ZAKRESU ZABIEGÓW RESUSCYTACYJNYCH3602
PRZEGLĄD OBIEKTÓW BUDOWLANYCH3596
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW LEKARZA OŚRODKA REHABILITACJI DZIENNEJ i LEKARSKIEJ AMBULATORYJNEJ OPIEKI REHABILITACYJNEJ w KUP 3590
WYKONYWANIE BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH Z ZAKRESU TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ I REZONANSU MAGNETYCZNEGO3588
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ w CHRÓŚCICACH 3582
DOSTAWY TLENU MEDYCZNEGO CIEKŁEGO WRAZ Z DZIERŻAWĄ ZBIORNIKA TLENOWEGO ORAZ DOSTAWA TLENU MEDYCZNEGO SPRĘŻONEGO WRAZ Z DZIERŻAWĄ BUTLI TLENOWYCH3581
PRZEGLĄD I KONSERWACJA SPRZĘTU P.POŻ3572
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHRÓŚCICACH3557
MODERNIZACJA I PRZEGLĄDY INSTALACJI TLENOWEJ3552
Odbiór i transport odpadów medycznych i medycznych niebezpiecznych celem ich unieszkodliwiania - II3550
ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW MEDYCZNYCH I MEDYCZNYCH NIEBEZPIECZNYCH CELEM ICH UNIESZKODLIWIANIA3525
PRZEGLĄD INSTALACJI TLENOWEJ w OBIEKCIE SZPITALA w KUP3523
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW KIEROWCY-RATOWNIKA MEDYCZNEGO W SCM Sp. z o. o.3513
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW LEKARZA SPECJALISTY - ZASTĘPCY KIEROWNIKA ODDZIAŁU3499