logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Stobrawskie Centrum Medyczne
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup

ul. Karola Miarki 14
46-082 Kup
NIP: 991-04-98-289 / Regon: 530938517

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH I ARTYKUŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU W ZESTAWACH OD 1 DO 31 3518
Kierownictwo2949
Regulamin Organizacyjny2788
Struktura organizacyjna2728
Rada Nadzorcza2619
Status prawny2610
DOSTAWA PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH DLA POTRZEB STOBRAWSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO Sp. z o. o.2504
Majątek2498
Struktura własnościowa2392
Udostępnianie informacji2253
Przyjmowanie i załatwianie spraw2217
Przedmiot działalności Spółki2155
Prowadzone rejestry, ewidencje, archiwa oraz zasady udostępniania danych w nich zawartych2048
Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego i BHP2036
Pełnienie obowiązków lekarza Oddziału Geriatrycznego2019
DOSTAWA WYSOKOSPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU DLA PRACOWNI DIAGNOSTYCZNYCH SZPITALA W KUP2011
Dostawa środków dezynfekcyjnych, środków czystości oraz akcesoriów do utrzymania czystości1915
Pełnienie obowiązków kierowcy - ratownika medycznego w SCM Sp. z o. o.1855
DOSTAWA SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO1850
Pełnienie obowiązków lekarza dyżurnego w SCM Sp. z o.o.1840
DOSTAWA PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH1828
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW ZASTĘPCY KIEROWNIKA ODDZIAŁU REHABILITACYJNEGO1813
Pełnienie obowiązków kierowcy - ratownika medycznego w SCM Sp. z o. o.1799
DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH I ARTYKUŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU W ZESTAWACH OD 1 DO 311778
DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH SZPITALA W KUP DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW I STANDARDÓW DLA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH1775
DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA ODDZIAŁU REHABILITACYJNEGO SZPITALA W KUP1764
PRZEBUDOWA WRAZ Z MODERNIZACJĄ SEGMENTU „B” SZPITALA W KUP CELEM REALIZACJI ODDZIAŁU REHABILITACYJNEGO1745
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW LEKARZA DYŻURNEGO W SCM Sp. z o. o. 1713
DOSTAWA ART. BIUROWYCH I TONERÓW DLA SCM Sp. z o. o.1688
WYKONYWANIE BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH Z ZAKRESU UKG1674
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na rok 20181633
DOSTAWA WYSOKOSPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO1622
KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ZAKŁADU DIAGNOSTYKI ENDOSKOPOWEJ W CELU DOSTOSOWANIA POMIESZCZEŃ DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW, STANDARDÓW I POTRZEB SZPITALA W KUP1621
DOSTAWA OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO DLA PRACOWNIKÓW SCM Sp. z o. o.1599
DOSTAWA WYPOSAŻENIA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH1599
PRZEBUDOWA ZADASZENIA NAD IZBĄ PRZYJĘĆ DZIECI1567
DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA PRACOWNI DIAGNOSTYCZNYCH SZPITALA W KUP1559
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW ZASTĘPCY KIEROWNIKA ODDZIAŁU CHORÓB PŁUC1545
DOSTAWA OPATRUNKÓW DLA POTRZEB SCM Sp. z o. o. 1541
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW SCM SP. Z O.O.1537
DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH SZPITALA W KUP DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW I STANDARDÓW DLA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH - II1535
PRZEGLĄDY ROCZNE AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH 1523
DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH I ART. J. U.1522
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW LEKARZA ODDZIAŁU GERIATRYCZNEGO 1501
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA W SCM Sp. z o. o.1500
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW RATOWNIKA MEDYCZNEGO W SCM Sp. z o. o.1496
DOSTAWA PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH DLA POTRZEB SCM Sp. z o. o.1474
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW RATOWNIKA MEDYCZNEGO W SCM Sp. z o. o. 1471
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW KIEROWCY-RATOWNIKA MEDYCZNEGO1469
DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH, ŚRODKÓW CZYSTOŚCI ORAZ AKCESORIÓW DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI1439
WYKONYWANIE BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH Z ZAKRESU USG1434
SZKOLENIA Z ZAKRESU ZABIEGÓW RESUSCYTACYJNYCH1432
DOSTAWA WYPOSAŻENIA DLA ODDZIAŁU REHABILITACYJNEGO SZPITALA W KUP1426
DOSTAWA SPIROMETRU1402
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW LEKARZA ODDZIAŁU REHABILITACYJNEGO w POKOJU1332
ROZBUDOWA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU W SZPITALU PULMONOLOGICZNO-REUMATOLOGICZNYM W KUP1326
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW STOBRAWSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO Sp. z o. o.1325
DOSTAWY TLENU MEDYCZNEGO CIEKŁEGO WRAZ Z DZIERŻAWĄ ZBIORNIKA TLENOWEGO ORAZ DOSTAWA TLENU MEDYCZNEGO SPRĘŻONEGO WRAZ Z DZIERŻAWĄ BUTLI TLENOWYCH1300
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA W SCM Sp. z o.o.1299
Dostawa paliwa stałego EKO-GROSZEK dla potrzeb Szpitala Rehabilitacyjnego w Pokoju1283
Usługa ubezpieczenia Stobrawskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Kup1275
DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH I ARTYKUŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI ENDOSKOPOWEJ1267
PRZEGLĄD OBIEKTÓW BUDOWLANYCH1227
PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO1227
DOSTAWA LEKÓW BIOLOGICZNYCH1227
DOSTAWA PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH (ZP/7/2019)1223
PRZEBUDOWA FRAGMENTU INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ W SEGMENCIE „B” SZPITALA W KUP1207
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHRÓŚCICACH1205
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ w CHRÓŚCICACH 1203
DOSTAWA i MONTAŻ MYJNI-DEZYNFEKTORA1202
ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU SANITARNEGO1182
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW ZASTĘPCY KIEROWNIKA ODDZIAŁU REHABILITACYJNEGO SZPITALA W POKOJU1182
ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH DLA STOBRAWSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO1179
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW RATOWNIKA MEDYCZNEGO w SCM Sp. z o. o.1174
DZIERŻAWA I SERWISOWANIE DRUKAREK1170
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW LEKARZA OŚRODKA REHABILITACJI DZIENNEJ i LEKARSKIEJ AMBULATORYJNEJ OPIEKI REHABILITACYJNEJ w KUP 1155
DOSTAWA ODZIEŻY MEDYCZNEJ DLA PRACOWNIKÓW SCM Sp. z o. o.1149
Usługa ubezpieczenia Stobrawskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Kup1147
DOSTAWA PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH1145
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW LEKARZA SPECJALISTY - ZASTĘPCY KIEROWNIKA ODDZIAŁU1135
WYKONYWANIE BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH Z ZAKRESU TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ I REZONANSU MAGNETYCZNEGO1134
REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU CHORÓB PŁUC1121
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej1113
DOSTAWA 30 ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH1110
SPRZEDAŻ: PROCESOR ze źródłem światła oraz WÓZEK ENDOSKOPOWY 1109
PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NA ODDZIALE GERIATRYCZNYM1107
PROWADZENIE PRACOWNI RENTGENODIAGNOSTYKI OGÓLNEJ w STOBRAWSKIM CENTRUM MEDYCZNYM Sp. z o. o.1097
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW RATOWNIKA MEDYCZNEGO W SCM Sp. z o. o.1088
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW LEKARZA SPECJALISTY1046
PRZEGLĄD INSTALACJI TLENOWEJ w OBIEKCIE SZPITALA w KUP1045
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW KIEROWCY-RATOWNIKA MEDYCZNEGO W SCM Sp. z o. o.1043
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na rok 20191041
DOSTAWA ART. BIUROWYCH I TONERÓW1026
PRZEGLĄD I KONSERWACJA SPRZĘTU P.POŻ1021
DOSTAWA OPATRUNKÓW DLA POTRZEB SCM Sp. z o. o.1003
ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW MEDYCZNYCH I MEDYCZNYCH NIEBEZPIECZNYCH CELEM ICH UNIESZKODLIWIANIA999
MODERNIZACJA I PRZEGLĄDY INSTALACJI TLENOWEJ991
DOSTAWY TLENU MEDYCZNEGO CIEKŁEGO WRAZ Z DZIERŻAWĄ ZBIORNIKA TLENOWEGO ORAZ DOSTAWA TLENU MEDYCZNEGO SPRĘŻONEGO WRAZ Z DZIERŻAWĄ BUTLI TLENOWYCH978
PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI W ZAKRESIE SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU976
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW KIEROWCY-RATOWNIKA MEDYCZNEGO W SCM Sp. z o. o.935