logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Stobrawskie Centrum Medyczne
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup

ul. Karola Miarki 14
46-082 Kup
NIP: 991-04-98-289 / Regon: 530938517
LEKTOR
XML

Status prawny

STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Kup ( SCM sp. z o.o.) posiada osobowość prawną.

Nazwa Spółki:

Stobrawskie Centrum Medyczne 

Forma prawna:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nr aktu zawiązania:

Akt Notarialny Repertorium: A. Nr 2900/2015

Data zarejestrowania Spółki: Nazwa i siedziba sądu: Nr rejestru

01.07 2014 r. Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ; Nr 514922

Kapitał zakładowy

12 512 000 PLN

Siedziba Spółki

Miejscowość - Kup

Adres siedziby

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Obszar działania

obszar Rzeczypospolitej Polskiej

 

SCM sp. z o.o.  działa na podstawie:

  1. Ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz.217 z późn. zm. )
  2. Uchwały Nr XLI/483/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
  3. Kodeksu Spółek Handlowych.
  4. Innych przepisów dotyczących podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
  5. Regulaminu Organizacyjnego SCM sp. z o.o.

Metryka

Liczba odwiedzin 7074
Osoba wprowadzająca informację Michał Dańkowski
Osoba publikująca informację Michał Dańkowski
Osoba odpowiedzialna za informację Michał Dańkowski
Data opublikowania 2018-01-16 11:36:19
Zmodyfikował Oliwer Grzona
Data ostatniej aktualizacji 2024-02-22 13:56:58

Historia zmian