logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Stobrawskie Centrum Medyczne
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup

ul. Karola Miarki 14
46-082 Kup
NIP: 991-04-98-289 / Regon: 530938517
LEKTOR
XML

Prowadzone rejestry, ewidencje, archiwa oraz zasady udostępniania danych w nich zawartych

1.Rejestry

Nazwa Działu: Dział Organizacyjno-Prawny

Lp.

Nazwa rejestru

Imię 
i nazwisko osoby dysponującej

telefon

e-mail

1

Rejestr  skarg  i podziękowań

Beata Duda

77/40-32-850

sekretariat@szpital-kup.eu

 

2

Rejestr  wydawanych upoważnień i pełnomocnictw

Beata Duda

77/40-32-850

sekretariat@szpital-kup.eu

3

Księga  zarządzeń Prezesa Zarządu

Beata Duda

77/40-32-850

sekretariat@szpital-kup.eu

4

Księga protokołów i uchwał Walnego Zgromadzenia

Ewa Witkowska

77/42 74 733

dop@szpital-kup.eu

5

Księga protokołów i uchwał Rady Nadzorczej

Ewa Witkowska

77/42 74 733

dop@szpital-kup.eu

6

Księga udziałów

Ewa Witkowska

77/42 74 733

dop@szpital-kup.eu

7

Rejestr poleceń wyjazdów służbowych

Beata Duda

77/40-32-850

sekretariat@szpital-kup.eu

8

Centralny Rejestr  Umów

Beata Duda

77/40-32-850

sekretariat@szpital-kup.eu

9

Rejestr  kontroli zewnętrznych

Beata Duda

77/40-32-850

sekretariat@szpital-kup.eu

10

Rejestr pieczątek

Beata Duda

77/40-32-850

sekretariat@szpital-kup.eu

 

Nazwa Działu: Dział Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych i Statystyki

1

Rejestr umów z NFZ na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Alina Filla

Ronald Mainka

77/40-32-861

statystyka@szpital-kup.eu

 

Nazwa Działu: Dział Zamówień Publicznych i Zakupów

1

Rejestr udzielonych zamówień publicznych

Ewa Jonienc

77/40-32-860

zamówienia@szpital-kup.eu

2

Rejestr udzielonych świadczeń zdrowotnych

Ewa Jonienc

77/40-32-860

zamówienia@szpital-kup.eu

3

Rejestr umów o wartości poniżej 14 tys. EURO

Ewa Jonienc

77/40-32-860

zamówienia@szpital-kup.eu

4

Rejestr  wniosków

Ewa Jonienc

77/40-32-860

zamówienia@szpital-kup.eu

 

Nazwa Działu: Dział Higieny i Epidemiologii

1

Rejestr zakażeń szpitalnych dla szpitala w Kup

Beata Denisiewicz

77/40-32-865

epidemiolog@szpital-kup.eu

2

Rejestr zakażeń szpitalnych dla szpitala w Pokoju

Beata Denisiewicz

77/40-32-865

epidemiolog@szpital-kup.eu

3

Rejestr czynników alarmowych

Beata Denisiewicz

77/40-32-865

epidemiolog@szpital-kup.eu

4

Rejestr zgłoszeń zachorowań na chorobę zakaźną

Beata Denisiewicz

77/40-32-865

epidemiolog@szpital-kup.eu

5

Rejestr ekspozycji zawodowych

Beata Denisiewicz

77/40-32-865

epidemiolog@szpital-kup.eu2.Ewidencje:

 

 

Lp.

Nazwa ewidencji

Komórka prowadząca ewidencję

telefon

1

Księga oczekujących na udzielenie świadczenia medycznego

Dział Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych  i Statystyki

77/40-32-861(862)

2

Księga zgonów

Dział Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych  i Statystyki

77/40-32-861(862)

2

Księga główna przyjęć i wypisów

Izba Przyjęć

77/46-95-455

3

Książka raportów pielęgniarskich

Izba Przyjęć

77/46-95-455

4

Książka przychodów i rozchodów krwi i jej składników

Izba Przyjęć

77/46-95-455

5

Książka iniekcyjna

Izba Przyjęć

77/46-95-455

6

Książka odmów

Izba Przyjęć

77/46-95-455

7

Książka porad ambulatoryjnych

Izba Przyjęć

77/46-95-455

8

Książka badań diagnostycznych EKG

Izba Przyjęć

77/46-95-455

9.

Książka pracowni diagnostycznej USG

Izba Przyjęć

77/46-95-455

10.

Książka zabiegów gabinetu zabiegowego

Izba Przyjęć

77/46-95-455

11

Książka depozytowa

Izba Przyjęć

77/46-95-455

12

Księga przyjęć do oddziału

Oddziały szpitalne

 

13

Księga iniekcji i kroplówek

Oddziały szpitalne

 

14

Księga zabiegowa

Oddziały szpitalne

 

15

Księga transfuzyjna -krew

Oddziały szpitalne

 

16

Księga EKG

Oddziały szpitalne

 

17

Rejestr odleżyn

Oddziały szpitalne

 

18

Rejestr  zdarzeń  niepożądanych

Oddziały szpitalne

 

19

Księga raportów lekarskich

Oddziały szpitalne

 

20

Księga raportów pielęgniarskich

Oddziały szpitalne

 

21

Księga badań pH metrycznych

Oddział Chorób Płuc dla Dzieci

Oddział Chorób Wewnętrznych

 

22

Księga zabiegowa:

spirometria i testy uczuleniowe

Oddział Chorób Płuc

Oddział Chorób Płuc dla Dzieci

 

23

Księga zabiegowa: pletyzmografia

Oddział Chorób Płuc

 

24

Receptariusz szpitalny

Apteka

77/40-32-869

25

Książka pracowni diagnostycznej

- badania kolonoskopii

Zakład Diagnostyki  Endoskopowej

77/40-32-849

26

Książka pracowni diagnostycznej

-badania gastroskopii

Zakład Diagnostyki  Endoskopowej

77/40-32-849

27

Książka pracowni diagnostycznej

- badania bronchoskopii

Zakład Diagnostyki  Endoskopowej

77/40-32-849

28

Książka iniekcji

Zakład Diagnostyki  Endoskopowej

77/40-32-849

29

Książka pracowni diagnostycznej RTG

Zakład Diagnostyki Obrazowej

77/40-32-867

30

Ewidencja zasobu archiwum

 

Sekcja dokumentacji medycznej i archiwum medyczne

77/42-74-731

31

Książki obiektów budowlanych

Dział Techniczny

77/40-32-863


 

 

Udostępnianie dokumentacji medycznej

 

 Udostępnianie dokumentacji medycznej

−         Udostępnienia się dokumentację medyczną na zewnątrz jednostki organom i podmiotom wskazanym w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 ze zm.).

 

−         Udostępnienie dokumentacji na zewnątrz instytucji następuje w formie kopii, wyciągów bądź odpisów, chyba że uprawniony organ zażąda udostępnienia oryginałów dokumentacji.

 

−         Dokumentację medyczną udostępnia się po uprzednim złożeniu wniosku przez zainteresowany podmiot. Jeżeli z wnioskiem o wydanie dokumentacji występuje podmiot, który nie został wskazany w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta do wniosku należy dołączyć upoważnienie pacjenta do wydania dokumentacji.

 

−         Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta za udostępnienie dokumentacji medycznej SCM sp. z o.o. pobiera opłatę.

 

−         Wszelkich informacji dotyczących udostępnienia dokumentacji medycznej udziela Dział Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych i Statystyki (tel. 77/ 40-32-861)

Metryka

Liczba odwiedzin 6951
Osoba wprowadzająca informację Michał Dańkowski
Osoba publikująca informację Michał Dańkowski
Osoba odpowiedzialna za informację Michał Dańkowski
Data opublikowania 2018-01-16 11:49:19
Zmodyfikował Michał Dańkowski
Data ostatniej aktualizacji 2018-01-16 12:09:34

Historia zmian