logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Stobrawskie Centrum Medyczne
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup

ul. Karola Miarki 14
46-082 Kup
NIP: 991-04-98-289 / Regon: 530938517

Zapytania ofertowe

27.12.2023

PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2023 r. DO 31.12.2023 r. ORAZ OD DNIA 01.01.2024 r. DO 31.12.2024 r.

15.11.2023

DOSTAWY NACZYŃ I POJEMNIKÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

10.10.2023

DOSTAWY ARTYKUŁÓW BIUROWYCH

07.09.2023

DOSTAWY TLENU MEDYCZNEGO CIEKŁEGO WRAZ Z DZIERŻAWĄ ZBIORNIKA TLENOWEGO ORAZ DOSTAWA TLENU MEDYCZNEGO SPRĘŻONEGO I DWUTLENKU WĘGLA MEDYCZNEGO WRAZ Z DZIERŻAWĄ BUTLI

08.08.2023

PRZEPROWADZENIE CYKLU SZKOLEŃ DLA PRACOWNIKÓW SCM Sp. z o. o. w ZAKRESIE RESUSCYTACJI KRĄŻENIOWO – ODDECHOWEJ

02.06.2023

UTRZYMANIE ZIELENI I PORZĄDKU NA TERENIE ZEWNĘTRZNYM SZPITALA W KUP I SZPITALA W POKOJU

02.06.2023

STAŁA KONSERWACJA SPRZĘTU I PRZEGLĄDY UŻYTKOWANEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO.

16.05.2023

DOSTAWA NACZYŃ I POJEMNIKÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

15.05.2023

DOSTAWA AZOTU CIEKŁEGO WRAZ Z DZIERŻAWĄ ZBIORNIKA

31.03.2023

DOSTAWY ARTYKUŁÓW BIUROWYCH

15.11.2022

DOSTAWY AZOTU CIEKŁEGO WRAZ Z DZIERŻAWĄ ZBIORNIKA

26.09.2022

DOSTAW ARTYKUŁÓW BIUROWYCH I TONERÓW DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO

06.09.2022

DOSTAWY TLENU MEDYCZNEGO CIEKŁEGO WRAZ Z DZIERŻAWĄ ZBIORNIKA TLENOWEGO ORAZ DOSTAWA TLENU MEDYCZNEGO SPRĘŻONEGO I DWUTLENKU WĘGLA MEDYCZNEGO WRAZ Z DZIERŻAWĄ BUTLI

06.09.2022

PRZEPROWADZENIE CYKLU SZKOLEŃ DLA PRACOWNIKÓW SCM Sp. z o. o. w ZAKRESIE RESUSCYTACJI KRĄŻENIOWO – ODDECHOWEJ

09.03.2022

DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH CELEM REALIZACJI ZADANIA PN. „REHABILITACJA OSÓB Z DEFICYTAMI ZDROWOTNYMI WYWOŁANYMI PRZEZ COVID-19 W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM – PROJEKT PILOTAŻOWY - powtórzenie

09.03.2022

DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH CELEM REALIZACJI ZADANIA PN. „REHABILITACJA OSÓB Z DEFICYTAMI ZDROWOTNYMI WYWOŁANYMI PRZEZ COVID-19 W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM – PROJEKT PILOTAŻOWY

14.02.2022

Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych

10.12.2021

KURS Z ZAAWANSOWANYCH ZABIEGÓW RESUSCYTACYJNYCH U OSÓB DOROSŁYCH (ALS)

21.12.2021

Przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego

16.11.2021

DOSTAWY AZOTU CIEKŁEGO WRAZ Z DZIERŻAWĄ ZBIORNIKA

15.09.2021

DOSTAWA PALIWA STAŁEGO EKO-GROSZEK DLA POTRZEB SZPITALA REHABILITACYJNEGO W POKOJU

02.09.2021

DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH I TONERÓW

24.08.2021

DOSTAWY TLENU MEDYCZNEGO CIEKŁEGO WRAZ Z DZIERŻAWĄ ZBIORNIKA TLENOWEGO

17.08.2021

DOSTAWA 30 ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH

20.05.2021

PRZYGOTOWANIA PROJEKTU BUDOWLANO – WYKONAWCZEGO dla zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. Poprawa jakości i dostępności Szpitala Pulmonologiczno-Reumatologicznego w Kup dla osób ze szczególnymi potrzebami. - Dostępność Plus dla zdrowia

06.05.2021

Świadczenie usług telefonii stacjonarnej w technologii VoIP

26.02.2021

ZAKUP I MONTAŻ DWÓCH KOMÓR CHŁODNICZYCH DO PRZECHOWYWANIA ODPADÓW MEDYCZNYCH

06.10.2020

SZKOLENIA Z ZAKRESU ZABIEGÓW RESUSCYTACYJNYCH

01.09.2020

DOSTAWY TLENU MEDYCZNEGO CIEKŁEGO WRAZ Z DZIERŻAWĄ ZBIORNIKA TLENOWEGO ORAZ DOSTAWA TLENU MEDYCZNEGO SPRĘŻONEGO I DWUTLENKU WĘGLA MEDYCZNEGO WRAZ Z DZIERŻAWĄ BUTLI.

02.09.2020

PRZEPROWADZENIE OKRESOWEJ KONTROLI SYSTEMU OGRZEWANIA

31.07.2020

PRZEBUDOWA SAL JEDNOOSOBOWYCH NA IZOLATKI

22.06.2020

DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH i TONERÓW DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO

15.06.2020

UTRZYMANIE ZIELENIE I PORZĄDKU NA TERENIE ZEWNĘTRZNYM SZPITALA W KUP

03.06.2020

PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH PRZEBUDOWY WSKAZANYCH POMIESZCZEŃ SZPITALA W KUP

25.05.2020

PRZEGLĄD OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE SCM Sp. z o. o.

12.05.2020

DOSTAWA AZOTU CIEKŁEGO WRAZ Z DZIERŻAWĄ ZBIORNIKA

15.05.2020

PRZEBUDOWY WSKAZANYCH POMIESZCZEŃ SZPITALA PULMONOLOGICZNO - REUMATOLOGICZNEGO W KUP NA IZOLTAKI

02.07.2020

WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ dla pomieszczeń IZOLATKI NA o. CHORÓB PŁUC dla DZIECI

30.04.2020

WYKONANIE REZERWOWEGO ZBIORNIKA WODY PITNEJ dla SZPITALA w POKOJU

13.03.2020

KONSERWACJA I PRZEGLĄDY SPRZĘTU MEDYCZNEGO

10.03.2020

DOSTAWA NACZYŃ I POJEMNIKÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

17.01.2020

WYKONANIE I DOSTAWA DRUKÓW I KSIĄŻEK MEDYCZNYCH

08.01.2020

ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU I UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

20.12.2019

ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU SANITARNEGO

21.11.2019

PRZEGLĄDY OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

22.11.2019

DOSTAWA PRALNICO-SUSZARKI DL SZPITALA REHABILITACYJNEGO w POKOJU

23.12.2019

REZERWOWE ŹRÓDŁO WODY PITNEJ DLA SZPITALA REHABILITACYJNEGO W POKOJU

14.11.2019

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRESY: 01.01.2019r.-31.12.2019r. oraz 01.01.2020r.-31.12.2020r.

17.10.2019

DOSTAWA 30 ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH

15.10.2019

PRZEGLĄD ROCZNY AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH

16.10.2019

DOSTAWA PALIWA STAŁEGO EKO-GROSZEK DLA POTRZEB SZPITALA REHABILITACYJNEGO w POKOJU

03.10.2019

DOSTAWA WIDEOBRONCHOSKOPU

26.09.2019

PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

18.09.2019

DOSTAWA 30 ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH

11.09.2019

SZKOLENIA Z ZAKRESU ZABIEGÓW RESUSCYTACYJNYCH (BLS)

02.08.2019

DOSTAWY TLENU MEDYCZNEGO CIEKŁEGO WRAZ Z DZIERŻAWĄ ZBIORNIKA TLENOWEGO ORAZ DOSTAWA TLENU MEDYCZNEGO SPRĘŻONEGO WRAZ Z DZIERŻAWĄ BUTLI TLENOWYCH

31.07.2019

SZKOLENIA Z ZAKRESU ZABIEGÓW RESUSCYTACYJNYCH

10.06.2019

DOSTAWA OPATRUNKÓW DLA POTRZEB SCM Sp. z o. o.

06.06.2019

DOSTAWA ART. BIUROWYCH I TONERÓW

27.05.2019

MODERNIZACJA I PRZEGLĄDY INSTALACJI TLENOWEJ

30.04.2019

PRZEGLĄD I KONSERWACJA SPRZĘTU P.POŻ

06.05.2019

DZIERŻAWA I SERWISOWANIE DRUKAREK

24.04.2019

DOSTAWA AZOTU CIEKŁEGO WRAZ Z DZIERŻAWĄ ZBIORNIKA

19.04.2019

ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW MEDYCZNYCH I MEDYCZNYCH NIEBEZPIECZNYCH CELEM ICH UNIESZKODLIWIANIA

15.04.2019

PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI W ZAKRESIE SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU

11.02.2019

PRZEGLĄD INSTALACJI TLENOWEJ w OBIEKCIE SZPITALA w KUP

19.02.2019

DOSTAWA ODZIEŻY MEDYCZNEJ DLA PRACOWNIKÓW SCM Sp. z o. o.

09.01.2019

SPRZEDAŻ: PROCESOR ze źródłem światła oraz WÓZEK ENDOSKOPOWY

28.12.2018

ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU SANITARNEGO

05.12.2018

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO

29.11.2018

DOSTAWA i MONTAŻ MYJNI-DEZYNFEKTORA

31.10.2018

PRZEGLĄD OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

31.10.2018

PRZEGLĄDY ROCZNE AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH

28.09.2018

DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH I ART. J. U.

20.09.2018

PRZEBUDOWA FRAGMENTU INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ W SEGMENCIE „B” SZPITALA W KUP

04.09.2018

DOSTAWY TLENU MEDYCZNEGO CIEKŁEGO WRAZ Z DZIERŻAWĄ ZBIORNIKA TLENOWEGO ORAZ DOSTAWA TLENU MEDYCZNEGO SPRĘŻONEGO WRAZ Z DZIERŻAWĄ BUTLI TLENOWYCH

21.08.2018

Dostawa paliwa stałego EKO-GROSZEK dla potrzeb Szpitala Rehabilitacyjnego w Pokoju

20.06.2018

DOSTAWA OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO DLA PRACOWNIKÓW SCM Sp. z o. o.

24.05.2018

DOSTAWA PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH DLA POTRZEB SCM Sp. z o. o.

29.05.2018

DOSTAWA OPATRUNKÓW DLA POTRZEB SCM Sp. z o. o.

23.05.2018

DOSTAWA ART. BIUROWYCH I TONERÓW DLA SCM Sp. z o. o.

02.05.2018

DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW SCM SP. Z O.O.

09.05.2018

SZKOLENIA Z ZAKRESU ZABIEGÓW RESUSCYTACYJNYCH

13.06.2018

PRZEBUDOWA ZADASZENIA NAD IZBĄ PRZYJĘĆ DZIECI