logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Stobrawskie Centrum Medyczne
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup

ul. Karola Miarki 14
46-082 Kup
NIP: 991-04-98-289 / Regon: 530938517

Zapytania ofertowe

23.09.2020

SZKOLENIA Z ZAKRESU ZABIEGÓW RESUSCYTACYJNYCH

26.08.2020

DOSTAWY TLENU MEDYCZNEGO CIEKŁEGO WRAZ Z DZIERŻAWĄ ZBIORNIKA TLENOWEGO ORAZ DOSTAWA TLENU MEDYCZNEGO SPRĘŻONEGO I DWUTLENKU WĘGLA MEDYCZNEGO WRAZ Z DZIERŻAWĄ BUTLI.

26.08.2020

PRZEPROWADZENIE OKRESOWEJ KONTROLI SYSTEMU OGRZEWANIA

17.07.2020

PRZEBUDOWA SAL JEDNOOSOBOWYCH NA IZOLATKI

09.06.2020

DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH i TONERÓW DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO

04.06.2020

UTRZYMANIE ZIELENIE I PORZĄDKU NA TERENIE ZEWNĘTRZNYM SZPITALA W KUP

21.05.2020

PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH PRZEBUDOWY WSKAZANYCH POMIESZCZEŃ SZPITALA W KUP

20.05.2020

PRZEGLĄD OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE SCM Sp. z o. o.

07.05.2020

DOSTAWA AZOTU CIEKŁEGO WRAZ Z DZIERŻAWĄ ZBIORNIKA

05.05.2020

PRZEBUDOWY WSKAZANYCH POMIESZCZEŃ SZPITALA PULMONOLOGICZNO - REUMATOLOGICZNEGO W KUP NA IZOLTAKI

27.04.2020

WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ dla pomieszczeń IZOLATKI NA o. CHORÓB PŁUC dla DZIECI

22.04.2020

WYKONANIE REZERWOWEGO ZBIORNIKA WODY PITNEJ dla SZPITALA w POKOJU

05.03.2020

KONSERWACJA I PRZEGLĄDY SPRZĘTU MEDYCZNEGO

26.02.2020

DOSTAWA NACZYŃ I POJEMNIKÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

09.01.2020

WYKONANIE I DOSTAWA DRUKÓW I KSIĄŻEK MEDYCZNYCH

27.12.2019

ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU I UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

16.12.2019

ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU SANITARNEGO

14.11.2019

PRZEGLĄDY OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

14.11.2019

DOSTAWA PRALNICO-SUSZARKI DL SZPITALA REHABILITACYJNEGO w POKOJU

21.10.2019

REZERWOWE ŹRÓDŁO WODY PITNEJ DLA SZPITALA REHABILITACYJNEGO W POKOJU

18.10.2019

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRESY: 01.01.2019r.-31.12.2019r. oraz 01.01.2020r.-31.12.2020r.

08.10.2019

DOSTAWA 30 ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH

07.10.2019

PRZEGLĄD ROCZNY AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH

07.10.2019

DOSTAWA PALIWA STAŁEGO EKO-GROSZEK DLA POTRZEB SZPITALA REHABILITACYJNEGO w POKOJU

25.09.2019

DOSTAWA WIDEOBRONCHOSKOPU

20.09.2019

PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

05.09.2019

DOSTAWA 30 ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH

30.08.2019

SZKOLENIA Z ZAKRESU ZABIEGÓW RESUSCYTACYJNYCH (BLS)

24.07.2019

DOSTAWY TLENU MEDYCZNEGO CIEKŁEGO WRAZ Z DZIERŻAWĄ ZBIORNIKA TLENOWEGO ORAZ DOSTAWA TLENU MEDYCZNEGO SPRĘŻONEGO WRAZ Z DZIERŻAWĄ BUTLI TLENOWYCH

24.07.2019

SZKOLENIA Z ZAKRESU ZABIEGÓW RESUSCYTACYJNYCH

29.05.2019

DOSTAWA OPATRUNKÓW DLA POTRZEB SCM Sp. z o. o.

28.05.2019

DOSTAWA ART. BIUROWYCH I TONERÓW

09.05.2019

MODERNIZACJA I PRZEGLĄDY INSTALACJI TLENOWEJ

18.04.2019

PRZEGLĄD I KONSERWACJA SPRZĘTU P.POŻ

17.04.2019

DZIERŻAWA I SERWISOWANIE DRUKAREK

16.04.2019

DOSTAWA AZOTU CIEKŁEGO WRAZ Z DZIERŻAWĄ ZBIORNIKA

12.04.2019

ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW MEDYCZNYCH I MEDYCZNYCH NIEBEZPIECZNYCH CELEM ICH UNIESZKODLIWIANIA

13.03.2019

PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI W ZAKRESIE SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU

29.01.2019

PRZEGLĄD INSTALACJI TLENOWEJ w OBIEKCIE SZPITALA w KUP

18.01.2019

DOSTAWA ODZIEŻY MEDYCZNEJ DLA PRACOWNIKÓW SCM Sp. z o. o.

09.01.2019

SPRZEDAŻ: PROCESOR ze źródłem światła oraz WÓZEK ENDOSKOPOWY

13.12.2018

ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU SANITARNEGO

23.11.2018

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO

20.11.2018

DOSTAWA i MONTAŻ MYJNI-DEZYNFEKTORA

22.10.2018

PRZEGLĄD OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

17.10.2018

PRZEGLĄDY ROCZNE AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH

14.09.2018

DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH I ART. J. U.

10.09.2018

PRZEBUDOWA FRAGMENTU INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ W SEGMENCIE „B” SZPITALA W KUP

29.08.2018

DOSTAWY TLENU MEDYCZNEGO CIEKŁEGO WRAZ Z DZIERŻAWĄ ZBIORNIKA TLENOWEGO ORAZ DOSTAWA TLENU MEDYCZNEGO SPRĘŻONEGO WRAZ Z DZIERŻAWĄ BUTLI TLENOWYCH

07.08.2018

Dostawa paliwa stałego EKO-GROSZEK dla potrzeb Szpitala Rehabilitacyjnego w Pokoju

11.06.2018

DOSTAWA OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO DLA PRACOWNIKÓW SCM Sp. z o. o.

17.05.2018

DOSTAWA PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH DLA POTRZEB SCM Sp. z o. o.

16.05.2018

DOSTAWA OPATRUNKÓW DLA POTRZEB SCM Sp. z o. o.

14.05.2018

DOSTAWA ART. BIUROWYCH I TONERÓW DLA SCM Sp. z o. o.

23.04.2018

DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW SCM SP. Z O.O.

23.04.2018

SZKOLENIA Z ZAKRESU ZABIEGÓW RESUSCYTACYJNYCH

17.04.2018

PRZEBUDOWA ZADASZENIA NAD IZBĄ PRZYJĘĆ DZIECI