logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Stobrawskie Centrum Medyczne
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup

ul. Karola Miarki 14
46-082 Kup
NIP: 991-04-98-289 / Regon: 530938517

Przetargi

01.10.2020

KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU DO CELÓW GRZEWCZYCH

29.09.2020

Dostawa wyrobów medycznych i artykułów jednorazowego użytku w zestawach od 1 do 20

19.06.2020

DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH I ARTYKUŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

18.06.2020

DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I MATERIAŁÓW HIGIENICZNYCH

15.06.2020

ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH DLA STOBRAWSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO

26.05.2020

ŚWIADCZENIE USŁUG DOSTARCZENIA, MIGRACJI I ADMINISTRACJI USŁUGĄ CHMUROWĄ

20.05.2020

ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH DLA STOBRAWSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO

19.05.2020

DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH, ŚRODKÓW CZYSTOŚCI ORAZ AKCESORIÓW DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

30.04.2020

PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH NA ODDZIALE CHORÓB PŁUC DLA DZIECI SZPITALA W KUP

10.04.2020

PRANIE WRAZ Z DZIERŻAWĄ BIELIZNY SZPITALNEJ ORAZ PRANIE POZOSTAŁEGO ASORTYMENTU BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ ZAMAWIAJĄCEGO

25.02.2020

DOSTAWA PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH

13.02.2020

PROWADZENIE PRACOWNI RENTGENODIAGNOSTYKI OGÓLNEJ w STOBRAWSKIM CENTRUM MEDYCZNYM Sp. z o. o

07.02.2020

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na rok 2020

15.11.2019

Odbiór i transport odpadów medycznych i medycznych niebezpiecznych celem ich unieszkodliwiania - II

05.11.2019

Odbiór i transport odpadów medycznych i medycznych niebezpiecznych celem ich unieszkodliwiania

18.09.2019

KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO DO CELÓW GRZEWCZYCH

04.09.2019

DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH I ARTYKUŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU W ZESTAWACH OD 1 DO 31

05.08.2019

PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NA ODDZIALE GERIATRYCZNYM

09.05.2019

ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH DLA STOBRAWSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO

09.05.2019

ROZBUDOWA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU W SZPITALU PULMONOLOGICZNO-REUMATOLOGICZNYM W KUP

08.05.2019

PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NA ODDZIALE GERIATRYCZNYM

29.04.2019

DOSTAWA PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH (ZP/7/2019)

05.04.2019

DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH, ŚRODKÓW CZYSTOŚCI ORAZ AKCESORIÓW DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

21.03.2019

REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU CHORÓB PŁUC

08.03.2019

DOSTAWA PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH

08.03.2019

DOSTAWA LEKÓW BIOLOGICZNYCH

07.03.2019

DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH I ARTYKUŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI ENDOSKOPOWEJ

05.03.2019

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na rok 2019

19.02.2019

PROWADZENIE PRACOWNI RENTGENODIAGNOSTYKI OGÓLNEJ w STOBRAWSKIM CENTRUM MEDYCZNYM Sp. z o. o.

07.01.2019

Usługa ubezpieczenia Stobrawskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Kup

15.11.2018

DOSTAWA SPIROMETRU

14.11.2018

DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW STOBRAWSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO Sp. z o. o.

31.10.2018

DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA ODDZIAŁU REHABILITACYJNEGO SZPITALA W KUP

25.10.2018

DOSTAWA WYPOSAŻENIA DLA ODDZIAŁU REHABILITACYJNEGO SZPITALA W KUP

19.10.2018

DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH SZPITALA W KUP DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW I STANDARDÓW DLA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH - II

16.10.2018

DOSTAWA WYPOSAŻENIA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH

15.10.2018

DOSTAWA SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO

12.10.2018

DOSTAWA WYSOKOSPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO

03.10.2018

DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA PRACOWNI DIAGNOSTYCZNYCH SZPITALA W KUP

26.09.2018

DOSTAWA WYSOKOSPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU DLA PRACOWNI DIAGNOSTYCZNYCH SZPITALA W KUP

25.09.2018

Usługa ubezpieczenia Stobrawskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Kup

17.09.2018

DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH SZPITALA W KUP DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW I STANDARDÓW DLA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH

06.08.2018

KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ZAKŁADU DIAGNOSTYKI ENDOSKOPOWEJ W CELU DOSTOSOWANIA POMIESZCZEŃ DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW, STANDARDÓW I POTRZEB SZPITALA W KUP

02.08.2018

PRZEBUDOWA WRAZ Z MODERNIZACJĄ SEGMENTU „B” SZPITALA W KUP CELEM REALIZACJI ODDZIAŁU REHABILITACYJNEGO

25.07.2018

DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH I ARTYKUŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU W ZESTAWACH OD 1 DO 31

24.05.2018

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na rok 2018

29.03.2018

Dostawa środków dezynfekcyjnych, środków czystości oraz akcesoriów do utrzymania czystości

26.02.2018

DOSTAWA PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH DLA POTRZEB STOBRAWSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO Sp. z o. o.